Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 18/10/2017 - 08:28
Nhiều khó khăn, bất cập trong công tác quản lý ATTP
Thực phẩm an toàn có vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe con người và chất lượng cuộc sống, vấn đề phát triển giống nòi đồng thời liên quan chặt chẽ đến năng suất, hiệu quả phát triển kinh tế - thương mại - du lịch và an sinh xã hội...

Thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành có nhiều cố gắng trong quản lý, bảo đảm ATTP; việc phân công quản lý Nhà nước về ATTP cũng có Thông tư liên tịch của liên Bộ: Y tế, Nông nghiệp - PTNT, Công thương nên không còn phổ biến câu chuyện “một bát canh 3 ngành quản lý” như nhiều năm về trước, song công tác này vẫn còn những khó khăn, bất cập, gây ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý ATTP.

Theo số liệu thống kê, tổng số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong tỉnh do 3 ngành Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công thương và UBND các cấp quản lý là hơn 8.200, trong đó gần 1.800 cơ sở đủ điều kiện ATTP, gần 2.700 cơ sở ký cam kết bảo đảm ATTP. Trong giai đoạn 2011-2016, toàn tỉnh xảy ra hơn 40 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc, trong đó 7 vụ ngộ độc thực phẩm có trên 30 người mắc. Ngộ độc thực phẩm tại gia đình (trong bữa cỗ và bữa cơm gia đình) chiếm tỷ lệ gần 60% các vụ ngộ độc thực phẩm, gần 36% các vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể; gần 1/2 nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật gây ra. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành được triển khai thường xuyên từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, các đợt cao điểm và tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện các vấn đề mất ATTP. Tuy nhiên, từ trong công tác phối hợp quản lý ATTP cũng cho thấy thiếu chặt chẽ, do đó kém hiệu quả.

Theo quy định một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tình trạng một sản phẩm, một cơ sở chịu sự quản lý của 2, 3 cơ quan quản lý khác nhau như: Các cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm đa ngành; các cơ sở trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm có bổ sung các sản phẩm thực phẩm thuộc ngành khác quản lý; các cơ sở sản xuất sản phẩm mà nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra thuộc 2 ngành quản lý khác nhau, do đó dẫn đến việc một cơ sở/doanh nghiệp được cấp 2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP thuộc 2 cơ quan quản lý đối với 2 sản phẩm/nhóm sản phẩm khác nhau hoặc hơn 2 đơn vị cùng thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 1 cơ sở/doanh nghiệp, gây khó khăn cho doanh nghiệp/cơ sở. Sự chồng chéo này khiến cho công tác phối hợp trong quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nhiều sản phẩm thuộc 2 ngành quản lý chưa hiệu quả.

 

 

Quản lý thực phẩm tại các chợ cần có quy định cụ thể.

 

Cũng theo quy định các cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm (bao gồm chợ, siêu thị…) thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương. Tuy nhiên, trên thực tế các sản phẩm kinh doanh trong các chợ chủ yếu là thực phẩm tươi sống như: Rau củ quả, thủy hải sản, thịt tươi sống, thực phẩm chế biến dịch vụ ăn uống, phụ gia hóa chất, thuộc quản lý của ngành Nông nghiệp - PTNT và Y tế, do đó chưa được quản lý chặt về nguồn gốc, không được kiểm tra về vệ sinh thú y, về điều kiện kinh doanh và các quy định ATTP theo quy định.

Hiện nay, chưa thực hiện quản lý chặt chẽ, đầy đủ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp huyện trở xuống, nhất là các cơ sở thuộc ngành Nông nghiệp - PTNT, ngành Công thương quản lý, các cơ sở thức ăn đường phố… Nhiều cơ sở chưa được kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về ATTP; chưa thực hiện cam kết bảo đảm ATTP; người tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa được kiểm tra sức khỏe và trang bị kiến thức để bảo đảm sản xuất thực phẩm an toàn. Trong khi đó, bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ về ATTP còn bất cập, tuyến huyện, xã chưa bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác ATTP thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp - PTNT và ngành Công thương; chưa có quy định hệ thống thanh tra chuyên ngành ATTP tuyến huyện, xã. Đội ngũ cán bộ chuyên trách về ATTP còn thiếu về số lượng, năng lực còn hạn chế.

Cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành đủ các quy định, quy chế nhằm bảo đảm ATTP trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp tập trung đã ban hành nhưng chưa phát huy trong thực tiễn…

Để tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ATTP, cần có những giải pháp toàn diện, đồng bộ mà trước tiên là sự thống nhất một cơ quan quản lý chung.

Việt Hoa
Top