Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 17/10/2017 - 16:01
Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội
Ngày 16-10, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố về tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Tại điểm cầu Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

15 năm qua, chương trình tín dụng chính sách xã hội tập trung huy động được các nguồn lực tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách. Tổng nguồn vốn hiện tăng gấp 25 lần so với khi thành lập. Từ 3 chương trình ban đầu, đến nay, tín dụng chính sách xã hội đã triển khai 20 chương trình với tổng dư nợ đạt 169 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 19,2%/năm. Trong đó, có hơn 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; giúp hơn 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho gần 3,4 triệu lao động; hơn 3,5 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn học tập; xây dựng  hơn 9,9 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn;…

NHCSXH cùng các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các cấp thiết lập được mô hình tổ chức quản lý đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Nhờ vậy, vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến 100% các xã, phường, thị trấn; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, biên giới,…qua đó, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được của NHCSXH trong 15 năm qua, khẳng định tín dụng chính sách xã hội là một nguồn hỗ trợ vốn đặc biệt quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của đất nước. Trong giai đoạn mới, NHCSXH Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phải gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo thuận lợi để người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận tín dụng xã hội. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; xem xét, giải quyết các kiến nghị một cách phù hợp, tạo điều kiện cho NHCSXH phát triển ổn định, bền vững; nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường nguồn lực và thực hiện tốt các chương trình tín dụng xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội chung tay tạo nguồn vốn cho người nghèo, chú trọng hỗ trợ người dân khởi nghiệp, nhất là phụ nữ, thanh niên nông thôn,…

Tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành đề nghị NHCSXH Bắc Ninh nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu đơn vị phối hợp với các ngành, các địa phương, các hội, đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách sớm được thụ hưởng tín dụng ưu đãi của Nhà nước; Ban Đại diện-Hội đồng Quản trị NHCSXH từ cấp tỉnh đến cấp huyện tham mưu với chính quyền hỗ trợ bổ sung tăng nguồn vốn từ ngân sách ủy thác qua NHCSXH để cho người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn; tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi; hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các tổ viên tại điểm giao dịch xã; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay; đôn đốc, xử lý thu hồi nợ quá hạn…

Huyền Thương - Khánh Linh
Top