Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 16/10/2017 - 16:53
Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Thuận Thành
Ngày 16-10, UBND huyện Thuận Thành khai trương Trung tâm Hành chính công huyện. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh kiểm tra hoạt động Trung tâm Hành chính công huyện Thuận Thành.

 

Trung tâm Hành chính công huyện Thuận Thành được thành lập thí điểm theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 22-6-2017 của UBND tỉnh. Đây là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Cơ cấu tổ chức gốm 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc, các cán bộ công chức, viên chức làm việc tại 2 bộ phận là Hành chính-Tổng hợp, Tiếp nhận và trả kết quả. Hiện tại, Trung tâm tiếp nhận, xử lý, trả kết quả 234 thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 14 cơ quan, đơn vị. Từ ngày 2-10, Trung tâm đi vào vận hành thử nghiệm, tiếp nhận hơn 500 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh ghi nhận sự quyết tâm cao của huyện, các đơn vị chức năng trong công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, lực lượng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ để Trung tâm đi vào hoạt động đúng kế hoạch. Đồng chí khẳng định, việc thành lập Trung tâm Hành chính công có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, tạo ra bước đột phá trong giải quyết các thủ tục hành chính. Để mô hình này hoạt động thực sự hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, UBND huyện cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn xây dựng quy chế phối hợp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công khai số điện thoại lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Hành chính công; thường xuyên rà soát, kiến nghị điều chỉnh thời gian xử lý các thủ tục hành chính, giảm bớt quy trình rườm rà; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số PCIPAPI, PAR INDEX, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Tin, ảnh: Thái Uyên- Việt Anh
Top