Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 16/10/2017 - 08:30
Đồng bào Công giáo thành phố Bắc Ninh với phong trào thi đua yêu nước
Thành phố Bắc Ninh có 5 xứ họ đạo gồm Ngô Khê, Bắc Ninh, Thị Đáp Cầu, Thanh Sơn, Quả Cảm; có Tòa Giám mục đặt tại trung tâm thành phố và 3 nhà thờ, 1 nhà nguyện với tổng số hơn 500 hộ, tương tương hơn 2 nghìn nhân khẩu. 5 năm qua (2012-2017), đồng bào Công giáo thành phố Bắc Ninh nỗ lực, triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của địa phương.

Trưởng Ban Đoàn kết công giáo (ĐKCG) thành phố Bắc Ninh Phạm Mạnh Thắng trao đổi: “Những năm qua, được sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác phối hợp với tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội của thành phố, bà con giáo dân luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Nhờ đó đời sống kinh tế của đồng bào người Công giáo thành phố Bắc Ninh ngày càng được cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ khá và giàu đạt trên 55%, số hộ nghèo giảm còn 2,8%”.

Công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được đông đảo giáo dân hưởng ứng tích cực qua các chương trình thiện nguyện, cuộc vận động như: Quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào thiên tai bão lũ, đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn... Tiêu biểu có nữ tu Anna Nguyễn Thị Xuân, y tá Bệnh viện Da Liễu Bắc Ninh hơn 30 năm gắn bó với công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và vận động sự đóng góp cộng đồng cho những bệnh nhân mắc bệnh phong. Bà là tấm gương tiêu biểu của người Công giáo sống tốt đời đẹp đạo của thành phố, của tỉnh.

Đồng bào Công giáo thành phố Bắc Ninh tham gia tích cực vào các tổ chức hội đoàn của giáo hội, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo hàng năm được duy trì, các ngày lễ trong năm tại các xứ họ đạo, các nhà thờ thực hiện trang nghiêm, trọng thể. Sinh hoạt tôn giáo trong các xứ họ đạo hài hòa, gắn với truyền thống văn hóa địa phương; tích cực tham gia công tác xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể bằng nhiều việc làm cụ thể,  nhiều giáo dân được bầu là Đại biểu HĐND, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội, bí thư chi bộ, trưởng khu phố…

Tháng 8 vừa qua, Ban ĐKCG thành phố Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 và tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu người Công giáo tỉnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI sẽ diễn ra tới đây. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban ĐKCG thành phố Bắc Ninh xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố như: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm tới công tác phát triển đảng viên trong đồng bào Công giáo; thành lập, duy trì được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt; tích cực đấu tranh với các tư tưởng, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo…từ đó đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển chung của thành phố, của tỉnh.

Lập Công
Top