Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 13/10/2017 - 15:39
Hội thảo “Vai trò của Công đoàn trong thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể
Ngày 13-10, Công đoàn các Khu Công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức Hội thảo “Vai trò của Công đoàn trong thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể”.
 
Báo cáo đề dẫn nêu rõ: Những năm qua, số đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tăng dần theo từng năm, song tỷ lệ còn thấp. Chất lượng các bản TƯLĐTT có nhiều chuyển biến tích cực,  hạn chế việc sao chép luật và có từ 5-8 điều khoản thỏa thuận cao hơn luật, có lợi hơn cho người lao động như: chế độ lương, thưởng, bảo đảm việc làm, chế độ nâng lương, chất lượng bữa ăn ca, quà sinh nhật… Tuy nhiên, thực tế việc thương lượng tập thể thực sự giữa các bên gần như chưa diễn ra theo đúng luật định và hầu hết các bản TƯLĐTT chưa được tổ chức lấy ý kiến người lao động.

18 tham luận đều khẳng định sự cần thiết và vai trò của tổ chức Công đoàn trong thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. Các tham luận chia sẻ kinh nghiệm, nêu rõ thực trạng, nguyên nhân, hạn chế và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT, cụ thể: Tăng cường sự tham gia của CNLĐ trong quá trình thương lượng qua việc lấy ý kiến trực tiếp hoặc bằng phiếu hỏi, tổ chức họp nhóm, tổ hoặc toàn thể người lao động; TƯLĐTT cần được lưu giữ, rà soát, sửa đổi và bổ sung hàng năm để hoàn thiện và nâng cao chất lượng; bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng xây dựng và đàm phán TƯLĐTT cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi không thực hiện thương lượng tập thể theo đúng quy định của pháp luật…

Tin, ảnh: Thảo Nguyên
Top