Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 12/10/2017 - 08:45
Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND
Theo quy định của pháp luật: HĐND, đại biểu HĐND có thẩm quyền tiếp đón để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh triển khai xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hoạt động tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND các cấp theo quy định, bảo đảm hiệu quả, thống nhất, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân.

Hằng năm, Thường trực HĐND tỉnh phân công các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh luân phiên tiếp công dân theo đúng quy định, duy trì vào ngày 20 hàng tháng; chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh cử cán bộ chuyên trách phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh vào các ngày làm việc trong tuần.

Thực hiện Nghị quyết 759 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp, tháng 10-2016, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12 về việc triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân và Nghị quyết 759 để chỉ đạo, hướng dẫn HĐND, đại biểu HĐND các cấp thực hiện nghiêm túc, trong đó xác định rõ vai trò của Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch HĐND cấp xã trong tổ chức tiếp công dân và cử đại diện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân; xác định rõ trách nhiệm tiếp công dân của đại biểu HĐND theo sự bố trí của Thường trực HĐND và Chủ tịch HĐND tỉnh. Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh xây dựng nội quy, quy chế phối hợp tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động, trong đó có nội dung phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Do đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của HĐND các cấp thực hiện đúng luật định và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tính từ đầu năm 2014 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 44 kỳ tiếp công dân, tiếp nhận 399 đơn, thư, trong đó: 108 vụ việc khiếu nại, 81vụ việc tố cáo, 211 vụ việc kiến nghị, phản ánh. Sau mỗi buổi tiếp dân, các khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị của công dân đều được xem xét, phân loại, chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị sau khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chuyển đến đã chủ động giải quyết hoặc tham mưu giải quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ giải quyết đơn thư nói chung đạt cao.

Thông qua hoạt động tiếp công dân đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền, giải thích, vận động công dân chấp hành việc giải quyết đã đúng quy định của pháp luật; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương hoặc nhận đơn, nghiên cứu, xử lý và giám sát cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Tại phiên giao ban quý III năm 2017 giữa Thường trực HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện, các đại biểu thảo luận và thống nhất đánh giá: Thời gian qua, Thường trực HĐND các cấp quan tâm triển khai tổ chức cho Thường trực và các đại biểu HĐND tiếp công dân theo quy định, đạt được kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Một trong những hạn chế đó là các đại biểu HĐND không phải là lãnh đạo chính quyền các cấp còn chưa thường xuyên tham gia tiếp công dân. Nguyên nhân căn bản là đa phần đại biểu hoạt động kiêm nhiệm nên chưa có nhiều thời gian tham gia tiếp công dân. Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là lĩnh vực khó, nhạy cảm, đòi hỏi người đại biểu phải vừa am hiểu pháp luật vừa có năng lực, trình độ nắm bắt, phân tích, tổng hợp vấn đề và khả năng giải thích, truyền đạt, tuyên truyền pháp luật và vận động nhân dân. Trong khi đó, do cơ cấu nên không phải đại biểu nào cũng đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu trên.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND, một trong những giải pháp quan trọng là cần tiếp tục nâng cao vai trò của Thường trực HĐND trong việc tổ chức cho đại biểu tiếp công dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ hiểu biết pháp luật và khả năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân của đại biểu.

Thanh Hương

 

 

Kịp thời hướng dẫn Thường trực HĐND cấp xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh

(Ông Lưu Văn Mùi, Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong)

 

 

 

Ngay sau khi Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12 ngày 4-10-2016 về hoạt động tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND các cấp, Thường trực HĐND huyện Yên Phong ra văn bản hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong việc thực hiện công tác tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND trên địa bàn huyện. Trong đó quy định rõ, đại biểu HĐND là lãnh đạo huyện tiếp công dân hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân. Các đại biểu HĐND thực hiện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở UBND xã, thị trấn nơi mình ứng cử.

 Thường trực HĐND huyện ban hành lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện và công bố rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại các điểm tiếp công dân để nhân dân nắm được.

Tháng 4-2017, Thường trực HĐND huyện tiến hành giám sát đối với 5 cơ quan thuộc UBND huyện và UBND 6 xã, thị trấn về việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong thời gian từ tháng 7-2016 đến tháng 3-2017.

 

Tạo điều kiện tốt nhất cho đại biểu HĐND tiếp công dân

(Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Từ Sơn)

 

 

 

Công tác tiếp công dân để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân là một trong những hoạt động quan trọng của đại biểu HĐND. Qua đó giúp đại biểu HĐND nắm được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và cũng là dịp để cử tri nhìn nhận, đánh giá đúng về đại biểu mà mình đã bầu ra để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Thường trực HĐND thị xã Từ Sơn luôn quan tâm tạo điều kiện cho đại biểu tham gia tiếp công dân. Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch và thông báo rộng rãi về lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thị xã để cử tri nắm được. Các đồng chí ủy viên Thường trực HĐND thị xã luân phiên tiếp dân định kỳ 1 ngày/tháng, riêng Chủ tịch HĐND tiếp dân ít nhất 4 ngày/năm. Các đại biểu khác tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân của thị xã ít nhất 2 ngày/1 năm. Với cách bố trí như vậy, ngoài việc tham gia tiếp công dân tại nơi ứng cử, mỗi đại biểu tham gia tiếp công dân cùng thường trực HĐND thị xã tại Trụ sở tiếp dân ít nhất 2 lần/năm.

 

Tiếp tục nâng cao trình độ pháp luật và kỹ năng công tác cho đại biểu HĐND

(Ông Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh)

 

 

 

Cũng như các địa phương khác, tại Tiền An, phần lớn đại biểu HĐND không phải là lãnh đạo phường hoặc lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể còn chưa thực sự tích cực, chủ động trong tham gia thực hiện nhiệm vụ tiếp dân. Nguyên nhân do một số đại biểu kiêm nhiệm, bận công việc nên chưa có nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND. Không ít đại biểu trình độ hiểu biết về pháp luật chưa cao, còn thiếu kinh nghiệm để tiếp nhận ý kiến công dân, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND, mong muốn trong thời gian tới Thường trực HĐND các cấp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các đại biểu HĐND cả 3 cấp tiếp tục được tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nhận thức pháp luật và kỹ năng hoạt động HĐND, nhất là kỹ năng tiếp dân, giám sát, đốc thúc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Nhóm PV
Top