Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 12/10/2017 - 08:42
Bế mạc Trại huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở năm 2017
Chiều ngày 11-10, tại Lữ đoàn 229, Tỉnh Đoàn tổ chức Bế mạc trại huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách năm 2017.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao Chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ đoàn chủ chốt năm 2017.

 

Các học viên là Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, trải qua 3 ngày huấn luyện với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Kỹ năng nói, thuyết trình của cán bộ Đoàn, Hội; kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho thanh niên; tập huấn công tác tư vấn, giới thiệu việc làm ĐVTN… 100% các học viên tham gia Trại huấn luyện thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành tốt các nội dung chương trình, hoạt động đề ra.

Ban tổ chức trao Chứng nhận cho 126 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ đoàn chủ chốt năm 2017.

Trần Thư
Top