Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 12/10/2017 - 08:20
Hội thảo khởi động “ Lập bản đồ ô nhiễm đất ở tỉnh Bắc Ninh”
Ngày 11 – 10, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo khởi động dự án “ Xây dựng tiềm năng và kết cấu hạ tầng cho việc xây dựng bản đồ ô nhiễm tại Việt Nam, thông qua ví dụ tại tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2017 – 2019” với nội dung chính là lập bản đồ ô nhiễm đất. Đến dự có đại diện Tổng cục quản lý Đất đai, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), các chuyên gia CHLB Đức, phòng chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố Bắc Ninh…

Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế, Bắc Ninh đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường. Việc theo dõi, giám sát chất lượng môi trường nước, không khí luôn được bảo đảm thường xuyên. Tuy nhiên, đối với các  kết quả điều tra, quan trắc về mức độ ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế về tần suất và quy mô. Theo các chuyên gia CHLB Đức, việc lập bản đồ ô nhiễm tồn lưu là một hệ thống thông tin bao trùm diện tích bề mặt; cho biết nhanh và chính xác về sự tiềm ẩn của ô nhiễm đất thông qua việc sử dụng hay những sự cố hiện nay hoặc quá khứ. Có 4 phương pháp thực hiện: Tra cứu lưu trữ trong các cơ quan quản lý; xử lý tổng hợp bản đồ và ảnh hàng không về các chủ đề; hỏi - đáp của nhân chứng; khảo sát thực địa.

Các đại biểu thảo luận và thống nhất việc lập bản đồ ô nhiễm đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là cần thiết, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường của địa phương.

Thông qua dự án, với sự hỗ trợ về kỹ thuật của các chuyên gia CHLB Đức, sản phẩm từ Bắc Ninh sẽ là mô hình điểm để triển khai đến các tỉnh, thành trong cả nước, tiến tới xây dựng bản đồ ô nhiễm đất tại Việt Nam.

Đức Anh
Top