Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 11/10/2017 - 09:56
Công điện
Thực hiện Công điện khẩn số 75/CĐ-TW hồi 4 giờ ngày 11-10-2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, do lưu lượng nước về hồ Hòa Bình tăng nhanh, mực nước thượng lưu hồ đã ở cao trình trên MNDBT. Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai đã lệnh mở 5 cửa xả đáy vào hồi 19h00, 19h30 ngày 10-10; 0h00, 7h00, 3h00 ngày 11-10-2017.
Để chủ động đối phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra. Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có công điện số 03, ngày 11-10-2017 yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Thủy lợi, các Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Nam Đuống, Bắc Đuống triển khai thực hiện một số việc sau:

1. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình mưa, lũ. Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật tư, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

2. Tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; các hoạt động sản xuất kinh doanh tập kết cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ chứa để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản.

3. Triển khai rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó.

4. Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điển tử thông báo tình hình xả lũ hồ chứa và tăng cường thời lượng đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến của mưa, lũ về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Top