Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 11/10/2017 - 08:56
Danh sách hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận Liệt sĩ
Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - TB và XH về việc ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công; Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giải quyết hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh trân trọng thông báo danh sách 13 trường hợp hồ sơ liệt sĩ tồn đọng được Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng các huyện: Tiên Du, Quế Võ, Lương Tài đề nghị công nhận liệt sĩ để nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong toàn tỉnh theo dõi đồng thời phản ánh thông tin đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng.

 

 
 

Thông tin phản ánh xin gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ số 11 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; hòm thư điện tử: nguoicong2014.bn@gmail.com; SĐT 0222 3823180.)

 

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GIÁM ĐỐC

Đinh Văn Duân

Top