Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 11/10/2017 - 08:40
Mãi xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng và niềm tin của nhân dân
Với tinh thần phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn cách mạng mới. Nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân được Hội CCB tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị trung tâm đồng thời cũng là tâm nguyện của Cựu chiến binh suốt đời trung thành với Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và gắn bó máu thịt với nhân dân.

Hội CCB tỉnh có 10 Hội trực thuộc, 189 Hội cơ sở, 809 Chi hội với 55.441 hội viên (trong đó có 15.534 hội viên là đảng viên). Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 có 7.323 đồng chí được bầu đi dự Đại hội Đảng các cấp, 2.170 đồng chí được bầu vào các cấp uỷ Đảng và giữ cương vị chủ chốt. Nhiều Chi bộ và Đảng bộ cơ sở có trên 90% cấp ủy viên là CCB. Mặc dù chưa phù hợp với yêu cầu “trẻ hoá đội ngũ” cán bộ lãnh đạo ở cơ sở, nhưng đối với Hội CCB là vấn đề rất có ý nghĩa, bởi vì Đảng, nhân dân vẫn tin tưởng những người lính đã về với đời thường và được coi là “nguồn” để quy hoạch lực lượng nòng cốt ở các tổ chức cơ sở Đảng.

Trong cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Toàn Hội có 1.852 hội viên tham gia Tổ Bầu cử; 1.043 hội viên được tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp. Ngoài ra, Hội còn phối hợp cùng các ngành chức năng bảo vệ thành công hai sự kiện chính trị nêu trên, được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao về vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm.

Hiện nay, toàn Hội có 2.230 hội viên CCB là công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể (từ cấp xã trở lên). Các đồng chí vẫn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hằng năm có trên 95% được đánh giá  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội CCB các cấp thường xuyên quán triệt cho cán bộ, hội viên hiểu rõ nhiệm vụ của địa phương, của cơ quan đơn vị. Thông qua đó tham mưu đề xuất với cấp uỷ những chủ trương, giải pháp phù hợp và CCB là lực lượng gương mẫu trong triển khai thực hiện góp phần đưa nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu đề ra.

Hội tích cực tham gia quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội, phản ảnh với Cấp uỷ, chính quyền hàng trăm ý kiến chính đáng của CCB và nhân dân về các vấn đề phức tạp, bức xúc như: Ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, giải quyết các chế độ chính sách xã hội và những vấn đề liên quan đến tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

 

 

Các đại biểu thăm khu trưng bày hình ảnh các hoạt động của Hội CCB các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017. Ảnh: Ngô Thành

 

Thực hiện Quyết định 217/QĐ-TW về giám sát, phản biện xã hội, các cấp Hội đã phối hợp MTTQ và các ngành chức năng tham gia trên 150 cuộc giám sát ở các lĩnh vực. Riêng Hội CCB tỉnh chủ trì cuộc giám sát về “Bảo đảm chế độ chính sách cho người có công” đã phát hiện và đề nghị giải quyết 17 trường hợp liên quan đến quyền lợi hợp pháp của CCB và các đoàn thể cùng cấp.

Về tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, mặc dù kết quả cụ thể ở từng mức độ khác nhau, song đối với Hội CCB các cấp đều được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận là lực lượng gương mẫu, tích cực, nói thẳng nói thật trong đấu tranh với tham nhũng, lãng phí và tiêu cực hiện nay.

Ngoài nhiệm vụ chính trị trung tâm nêu trên, trong nhiệm kỳ Hội CCB tỉnh còn hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: CCB giúp nhau phát triển kinh tế, phấn đấu giảm nghèo bền vững và tích cực hoạt động tình nghĩa; tham gia các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội ở địa phương. Đồng thời tích cực phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CCB; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và sinh hoạt của Hội.

Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa V và đội ngũ cán bộ Hội các cấp là lực lượng nòng cốt của Hội, luôn gương mẫu, đề cao trách nhiệm chính trị và đóng góp có hiệu quả vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ trong các tổ chức Đảng, đồng thời cũng là cầu nối để gắn kết nhiệm vụ của Hội với nhiệm vụ của địa phương và truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. 5 năm qua, toàn Hội đã có gần 5 nghìn tập thể và cá nhân được khen thưởng từ cấp huyện và tương đương trở lên.

Với các hoạt động nêu trên, Hội đã góp phần có hiệu quả vào thực hiện  nhiệm vụ chính trị của MTTQ và hoạt động phối hợp với các tổ chức thành viên. Thông qua đó tiếp tục khẳng định: những người lính khi còn trong quân ngũ, sẵn sàng hi sinh xương máu để giành độc lập tự do cho dân tộc, khi hoàn thành nhiệm vụ về với đời thường họ tiếp tục phát huy tố chất của người lính, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trên trận tuyến mới.

Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh Bắc Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề là:  Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đây là mốc lịch sử quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Hội, là niềm tự hào của trên 55 nghìn hội viên CCB tỉnh.

Hướng về Đại hội, mỗi hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao trách nhiệm chính trị, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được xác định trong phương hướng mục tiêu và các nhóm giải pháp đã được Đại hội thông qua, để xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, để Hội mãi xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và niềm tin của nhân dân.

 

 

Đại tá Trần Công Thế

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh  

Top