Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 11/10/2017 - 08:34
Thắp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ
Nhằm phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh (CCB) trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, những năm qua các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các cấp bộ Đoàn thanh niên trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa.

Xác định giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, trong thời gian qua Hội CCB tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai thực hiện như: Nghị quyết liên tịch về giáo dục truyền thống; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2016 - 2020”; Chương trình “năm thanh niên”; phong trào “sinh viên tình nguyện”, “tuổi trẻ 5 xung kích”, “4 đồng hành” và các chương trình phối hợp tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tham quan truyền thống v.v... Hội CCB tỉnh đã biên tập 7 chuyên đề giáo dục truyền thống, triển khai trên 30 tài liệu hướng dẫn tuyên truyền. Đội ngũ báo cáo viên đã thực hiện trên 1.000 buổi nói chuyện truyền thống theo chủ đề tại các nhà trường, cơ quan, đơn vị cho trên 450.000 lượt thanh thiếu nhi và học sinh, sinh viên. Đội ngũ báo cáo viên của Hội đã tích cực chủ động, xác định nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm của thế hệ đi trước. 

5 năm qua, nhìn lại chặng đường triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp, đội ngũ báo cáo viên của Hội CCB được giao nhiệm vụ thắp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ đều có chung nhận định: Công tác tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ những năm qua đã khơi dậy cho thanh thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương, thông qua đó nâng cao tinh thần yêu nước, đề cao trách nhiệm trong học tập, lao động sản xuất và thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Giáo dục truyền thống đã động viên kịp thời một bộ phận thanh niên quyết tâm vượt khó, đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế; góp phần giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh, từng bước ngăn chặn văn hoá độc hại thâm nhập vào thế hệ trẻ trong tình hình hiện nay. Nhiều nơi đã gắn được nội dung giáo dục truyền thống với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và phong trào “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.      

 

 

Các chiến sĩ Điện Biên kể chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ. Ảnh: Bảo Anh    

 

Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện đội ngũ báo cáo viên CCB - những người  làm  công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ không khỏi băn khoăn, trăn trở trước những tồn tại.

 Trước hết về nhận thức của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể ở địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Một số cộng đồng dân cư và gia đình chưa tạo được môi trường giáo dục cho thanh thiếu nhi, quan niệm “đèn nhà ai, nhà nấy rạng” vẫn còn tồn tại ở cả đô thị và nông thôn. Đây là một trở ngại cho giải pháp phối hợp giữa gia đình và xã hội để giáo dục thế hệ trẻ. Ở những nơi được cấp uỷ, chính quyền quan tâm thì phạm vi và đối tượng giáo dục còn bất cập: chỉ thực hiện được với thanh thiếu nhi ở các nhà trường, cơ quan và đơn vị tập trung, còn đối với thanh niên ở nông thôn thì công tác giáo dục truyền thống rất khó khăn do không tập hợp được đối tượng.

Hạn chế của công tác giáo dục truyền thống đã ảnh hưởng một phần đến việc tạo nguồn cán bộ trẻ kế tiếp ở các xã, phường, trị trấn hiện nay. Thông qua Đại hội Đảng các cấp trong toàn tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, ở một số địa phương nguồn cán bộ trẻ được giới thiệu vào cấp uỷ rất hiếm, hoặc có thì vẫn phải chiếu cố cả về nhận thức và năng lực. Tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp uỷ bình quân chỉ đạt 20%. Ở một số địa phương, nguồn cán bộ kế cận không phải là thanh niên mà là Cựu chiến binh. Nhiều nơi trên 90% Chi uỷ viên hoặc uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở là Cựu chiến binh. Đây là một nghịch lý đảo chiều, không đúng với quy luật “Tre già măng mọc”.

Từ kết quả nêu trên cho thấy: Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay cần được tiếp tục khẳng định là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Là công việc đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì và phải tạo được sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị bao gồm: sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, cùng với sự phối hợp của các đoàn thể, ban, ngành và sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình với xã hội. Đó là trách nhiệm của cả cộng đồng để làm một việc mang tính chân lý và nhân văn của thời đại là: không bao giờ được lãng quên truyền thống và quên quá khứ. Đúng như Lênin đã cảnh báo “quên truyền thống là phản bội lịch sử”, còn các nhà triết gia đã tổng kết và khái quát rằng: “Nếu ai đó bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào chính họ bằng đại bác”. Đây là thông điệp của thế hệ đi trước gửi lại và cũng là tâm nguyện của những báo cáo viên Cựu chiến binh được giao nhiệm vụ thắp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay.

Nhật Quang
Top