Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 10/10/2017 - 08:24
Tiên Du đổi mới công tác cán bộ
Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là tiền đề để nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, góp phần trực tiếp nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Tiên Du luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và tác phong đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Huyện ủy Tiên Du chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, mức độ tín nhiệm để đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cấp huyện và xã, thị trấn. Đồng thời, hằng năm, căn cứ vào quy hoạch cán bộ, nhu cầu đăng ký từ các tổ chức đơn vị để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hợp lý; đồng thời có chính sách hỗ hợ, khuyến khích cán bộ tự học tập về chuyên môn... Nhờ đó, đội ngũ cán bộ cả hai cấp huyện và xã đã có bước trưởng thành và có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng, ban cấp huyện và tương đương đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học, cao đẳng chuyên môn đạt gần 80%; trung cấp lý luận chính trị 100% trở lên.

 Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chiến lược cán bộ huyện Tiên Du cho biết: Với mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ được huyện xác định là việc làm cần thiết, lâu dài, qua đó tạo điều kiện để cán bộ được rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách, tạo nguồn cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt và lâu dài. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, cơ bản chuẩn hóa về trình độ, trẻ hóa về độ tuổi, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu về bố trí, sắp xếp, đào tạo cán bộ trước mắt và lâu dài. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện bài bản, khoa học, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giúp cho cán bộ luân chuyển được rèn luyện, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, góp phần khắc phục tính cục bộ, khép kín ở các địa phương, đơn vị, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết nơi cán bộ được luân chuyển đến.

Từ năm 2010 đến nay, Tiên Du đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 73 cán bộ lãnh đạo, quản lý; luân chuyển 21 đồng chí, trong đó luân chuyển từ huyện về xã 2 đồng chí, luân chuyển ngang  11 đồng chí, từ tỉnh về huyện 3 đồng chí, từ huyện lên tỉnh 5 đồng chí... Hầu hết cán bộ được luân chuyển đều trưởng thành hơn, phát huy được khả năng, lĩnh vực sở trường công tác, đóng góp tích cực trong việc củng cố tổ chức bộ máy của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; hiểu thực tế và kịp thời nắm bắt, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ mới được phân công. Đối với những xã có cán bộ được luân chuyển đến, nền nếp, tác phong làm việc có nhiều chuyển biến, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nhờ làm tốt công tác cán bộ nên trong những năm gần đây kinh tế - xã hội của huyện có bước chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp và thủy sản, tăng giá trị các ngành công nghiệp, dịch vụ. Phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực, năm 2016 cả 13 xã của huyện đã được UBND tỉnh cấp Bằng đạt chuẩn xã NTM, là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách xã hội được triển khai kịp thời, an sinh xã hội bảo đảm, chất lượng cuộc sống từng bước được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Tiên Du tiếp tục đổi mới và tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ đội ngũ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực để tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo Kết luận của Thủ tướng chính phủ.

Xuân Bình
Top