Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 09/10/2017 - 09:31
Đào tạo hơn 5.000 lao động nông thôn
Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh tổ chức đào tạo hơn 5.000 lao động nông thôn.
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một hướng tạo việc làm cho nông dân.

 

Theo thống kê, có hơn 70% tổng số sau khi học nghề có việc làm góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, giải quyết việc làm tại chỗ, cung cấp lao động cho các cơ sở sản xuất, giúp người nông dân chuyển đổi nghề, tạo thêm nghề mới, phát triển kinh tế ổn định đời sống.

Tuy nhiên, gần đây, số lao động nông thôn đăng ký học nghề đang có xu hướng giảm dần. Năm 2016 toàn tỉnh có 3.375 lao động nông thôn được đào tạo nghề, từ đầu năm 2017 đến nay chỉ có khoảng 1.690 lao động được đào tạo. Một trong những nguyên nhân là do các cơ sở dạy nghề chưa mở được những ngành, nghề mới, chủ yếu duy trì các nghề như mây tre  đan, trồng nấm, trồng rau an toàn, nấu ăn, làm đẹp, chăm sóc tóc... trong khi nhu cầu học nghề của lao động nông thôn không đồng nhất và thường xuyên thay đổi. Bên cạnh đó, cơ sở đào tạo nghề chưa xây dựng được mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để giới thiệu việc làm. Nông dân học nghề xong cơ bản tự tổ chức sản xuất, thiếu vốn và thị trường  nên không áp dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn...

Để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn mang lại hiệu quả, cần tổ chức dạy nghề phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; có kế hoạch liên kết với doanh nghiệp bảo đảm tiêu thụ sản phẩm; đưa nghề đã đào tạo vào quy hoạch sản xuất công nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp nhằm phát triển nghề bền vững.

Hoàng Mai
Top