Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 09/10/2017 - 09:00
Giáo dục truyền thống tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
Nhằm xây dựng những lớp người mới, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, tháng 8-2016, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”. Ngành GD-ĐT chịu trách nhiệm chính thi hành NQ, đối tượng tuyên truyền, giáo dục là học sinh, sinh viên. Qua hơn 1 năm thực hiện NQ 04, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh nổi lên như một điểm sáng.

Có thể thấy, trong việc thực hiện NQ 04 của Tỉnh ủy, Trường Cao đẳng Sư phạm BN có vị trí rất quan trọng, vì đây là nơi tạo nguồn đội ngũ giáo viên, những người sẽ trực tiếp đứng trên bục giảng truyền thụ kiến thức được trang bị đến các thế hệ học sinh. Từ nhận thức đó, ngay từ đầu năm học, trường đã có nhiều biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền cho học sinh, sinh viên.

Trong quá trình thực hiện, trường có những thuận lợi riêng, đó là lập trường xuyên suốt từ đội ngũ cán bộ quản lý, đến các khoa, phòng và từng giảng viên. Đối tượng học tại trường phần đông là nữ, có ý thức học tập, rèn luyện bởi vậy rất dễ trong tuyên tuyền thực hiện NQ. Trong năm học, Đảng ủy trường chỉ đạo chi bộ các khoa, phòng xây dựng chương trình hành động cụ thể việc thực hiện NQ của Đảng ủy về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho học sinh, sinh viên nhà trường”. Các chương trình hành động đều được hậu kiểm, xem xét đánh giá công tác thi đua năm học.

Các nội dung, hình thức và kết quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên nhà trường được thể hiện như sau: Đối với nghi thức chào cờ và hát Quốc ca khi chào cờ trong các ngày lễ, từ đầu năm học trường quán triệt các khoa, phòng yêu cầu giảng viên, học sinh, sinh viên phải hát bằng lời, không nhạc đệm nhằm tôn vinh ý nghĩa thiêng liêng của buổi lễ và bài Quốc ca. Về công tác chính trị tư tưởng, ngoài việc xây dựng hệ thống chương trình đào tạo chuẩn mực, trường luôn coi trọng việc lồng ghép các nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho sinh viên để vừa giúp bài giảng thêm sinh động, học sinh, sinh viên lại có kiến thức sâu rộng về đời sống xã hội. Hàng năm trường đều có 2 buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên, mục đích tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng cũng như đề xuất của học sinh, sinh viên từ đó có hướng giải quyết hoặc định hướng giải quyết phù hợp. Trong giáo dục chính trị tư tưởng, trường rất coi trọng việc xây dựng môi trường học đường lành mạnh, thân thiện và tin cậy, xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường sư phạm.

 

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh được xây dựng khang trang hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

 

Trường Cao đẳng Sư phạm BN nhờ sự quan tâm của tỉnh đã có được hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại, có khu nội trú nằm trong quần thể của trường. Khu nội trú được xây dựng văn minh, an toàn, lành mạnh và luôn có nhiều hoạt động thiết thực để vừa nâng cao đời sống tinh thần học sinh, sinh viên, vừa là biện pháp đẩy lùi ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Học sinh, sinh viên trong khu nội trú vi phạm quy định nhà trường đều bị xử lý nghiêm tùy theo từng mức độ.

Trong chỉ đạo thực hiện việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho học sinh, sinh viên”, trường phân công cụ thể và xác định trách nhiệm rõ ràng đối với các đơn vị trực thuộc, tùy theo chức năng nhiệm vụ, từ phòng tổ chức, đào tạo, các khoa chuyên môn, các đoàn thể…, để vừa không chồng chéo chức năng nhiệm vụ, vừa nâng cao rõ rệt hiệu quả tuyên truyền.

Khó khăn lớn nhất của trường trong thực hiện công việc này xuất phát từ thực tiễn xã hội, đó là tình trạng giáo viên nói chung thất nghiệp gia tăng, cơ chế tuyển dụng cũng có nhiều điểm chưa thống nhất giữa các địa phương, điều này ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý người học. Sinh viên ra trường nhiều năm không có việc làm rất dễ phai nhạt lý tưởng cách mạng. Tất nhiên đây là vấn đề lớn đòi hỏi thời gian, sự chung tay của nhiều bộ, ngành và chính quyền các địa phương cùng giải quyết.

Mặc dù vậy, với chức năng nhiệm vụ được giao, Trường Cao đẳng Sư phạm BN vẫn nỗ lực cố gắng để luôn là điểm sáng trong hệ thống các cơ sở giáo dục Bắc Ninh thực hiện tốt NQ 04 của Tỉnh ủy về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh”, trước mắt đến năm 2020.

Trọng Khánh
Top