Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 09/10/2017 - 08:56
Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên
Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Doanh nghiệp tỉnh có 176 hội viên sinh hoạt tại 5 cơ sở Hội, 10 chi hội. Những năm qua, Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn cố gắng xây dựng tổ chức vững mạnh, cùng với các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp phấn đấu vượt qua khó khăn, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên CCB được xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, có vai trò quan trọng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho hội viên, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái. Hội đã tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Hội cấp trên cho toàn thể hội viên trong Khối, tỷ lệ hội viên CCB tham gia học tập đạt trên 95%. Hội tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, nhiều nội dung học tập được vận dụng sáng tạo gắn liền với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, hành động của cán bộ, hội viên, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp.

 Bên cạnh đó, Hội còn tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Hội cũng tiếp thu ý kiến của hội viên, phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, doanh nghiệp. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đại bộ phận hội viên CCB đều là những cán bộ, công nhân có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống trong sáng, làm nòng cốt trong các cuộc vận động, phong trào ở cơ quan, doanh nghiệp như phong trào CCB gương mẫu, Chung sức xây dựng nông thôn mới, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể cơ quan Đảng ủy Khối tặng quà Tết Trung thu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (năm 2016).

 

Các cấp Hội CCB Khối tích cực tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trong lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt đường lối của Đảng về phát triển kinh tế trong điều kiện hội nhập quốc tế và khu vực. Qua đánh giá cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp có tổ chức Hội CCB đều sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đời sống của hội viên ngày càng được nâng cao. Tiêu biểu như Công ty Viễn thông Bắc Ninh, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn, Công ty Kính Đáp Cầu… Từ đó, có điều kiện tham gia công tác an sinh xã hội, quan tâm giúp đỡ các gia đình hội viên khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, thăm hỏi các hội viên là thương binh vào dịp 27-7, ủng hộ các loại quỹ nghĩa tình với số tiền hàng trăm triệu đồng...

Phát huy bản chất truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ và những kết quả đã đạt được, Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh xứng đáng với vai trò là tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, đại diện của hội viên trong các doanh nghiệp, đóng góp ngày càng nhiều vào chương trình phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngô Thành
Top