Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 09/10/2017 - 08:47
Môi trường làng nghề bún Khắc Niệm đang được cải thiện
Là địa phương có nghề sản xuất bún, bánh truyền thống với trên 500 hộ làm nghề, tập trung chủ yếu ở 3 khu Tiền Trong, Tiền Ngoài và Quế Sơn, kinh tế thương mại, dịch vụ làng nghề phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh ngày một phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên cũng kéo theo các vấn đề ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Trong quá trình sản xuất bún bánh, mỗi ngày có hàng nghìn m3 nước thải chưa qua xử lý được xả thẳng ra ao hồ cống rãnh, khiến cho hầu hết các ao hồ trong khu dân cư, các tuyến kênh mương tiêu thoát nước chạy từ khu Tiền Ngoài đến Quế Sơn với chiều dài gần 500m cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sự ô nhiễm xảy ra một phần do ý thức của cư dân làng nghề, một phần do địa phương có mật độ dân cư đông, thiếu mặt bằng sản xuất, xưởng sản xuất xen lẫn với khu dân cư, trong khi các ao hồ điều tiết nước thải bị san lấp. Ngoài ra, công nghệ và quy trình sản xuất thô sơ lạc hậu cũng là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm.

Trước thực trạng trên, cùng với việc xác định rõ các nguyên nhân, UBND phường Khắc Niệm đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp tổ chức thực hiện để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực làng nghề. Năm 2011, Khắc Niệm được tỉnh chọn là một trong tám xã điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương đã khởi công xây dựng dự án nước sạch nông thôn với hệ thống trạm trung chuyển đấu nối từ hệ thống nước sạch của thành phố Bắc Ninh. Năm 2016, dự án này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, được người dân đồng tình ủng hộ, đặc biệt là các hộ dân ở khu vực làng nghề, góp phần đảm bảo sức khỏe của nhân dân vừa bảo vệ nguồn nước ngầm trên địa bàn.

Trước đó, năm 2009, UBND phường Khắc Niệm đã phối hợp với Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đầu tư xây dựng bể xử lý nước thải tại khu vực cuối khu Tiền Trong và đầu khu Tiền Ngoài nhằm xử lý phần nào nước thải từ hoạt động sản xuất của hai làng nghề này. Tuy nhiên sau khi đưa vào vận hành, bể xử lý đã bộc lộ những bất cập do hệ thống đường dẫn, công suất hoạt động không phù hợp, dẫn tới hiệu quả chưa cao, do vậy tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp tục diễn ra.

Thực hiện thông báo Kết luận số 331/TB-TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy Bắc Ninh, về giải quyết ô nhiễm môi trường tại phường Khắc Niệm; Công văn số 1835/CV-UBND ngày 4/8/2017 của UBND thành phố Bắc Ninh về việc triển khai một số biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Khắc Niệm, UBND phường đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp tổ chức thực hiện, từng bước xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực làng nghề như: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên đài truyền thanh phường. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến lựa chọn phương án nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn phường với sự tham gia của trên 150 đại biểu, đại diện cho các hộ sản xuất, kinh doanh bún, bánh tại các làng nghề. Trong đó thống nhất việc lựa chọn phương án xây dựng bể Biogas tại các hộ gia đình sản xuất và chăn nuôi trước khi xả thải ra hệ thống xử lý chung. Phối hợp tổ chức Hội thảo phát huy vai trò của cộng đồng trong việc cải tạo và sử dụng kênh tiêu 4 xã với sự tham gia của đại diện lãnh đạo, cán bộ và đại diện nhân dân 4 xã, phường liền kề có dòng chảy xả thải ra kênh tiêu chung 4 xã. Tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày nước thế giới, ra quân khơi thông dòng chảy các tuyến mương tại khu vực các làng nghề… Tổ chức duy trì các hoạt động vệ sinh trên địa bàn gắn với thực hiện ngày môi trường thành phố vào ngày 26 hàng tháng, đặc biệt tập trung tại 3 khu có nhiều hoạt động sản xuất bún, bánh là Tiền Trong, Tiền Ngoài và khu Quế Sơn.

Hiện tại, Khắc Niệm đang xúc tiến xây dựng và triển khai Kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề với lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn. Trước mắt là tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là các hộ sản xuất bún, bánh, hộ chăn nuôi hiểu rõ việc xả chất thải không qua xử lý là vi phạm về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia xử lý, phân loại rác thải ngay tại các hộ gia đình, khu phố, đầu tư cải tạo, nạo vét hệ thống cống thoát nước đấu nối vào hệ thống xử lý; cứng hóa kênh mương, khơi thông dòng chảy để nước sau khi qua hệ thống xử lý được lưu thông với kênh tiêu chung, nạo vét kênh tiêu 4 xã, tránh ứ đọng, ô nhiễm cục bộ. Đồng thời tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh và thành phố Bắc Ninh đầu tư cải tạo, vận hành lại công trình xử lý nước thải do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thiết kế, giao UBND phường quản lý và tiến hành thu phí từ các hộ sản xuất để tiếp tục duy trì, đảm bảo công suất hệ thống xử lý nước thải .

Giai đoạn 2018-2020, UBND phường đề nghị các cấp, ngành tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải phân tán tại các làng nghề truyền thống của địa phương theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh theo hình thức đầu tư xây dựng, chuyển giao để xử lý nước thải, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất bền vững, đảm bảo môi trường sinh thái trong cộng đồng dân cư.

Thành Trung
Top