Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 06/10/2017 - 16:45
Toàn tỉnh phấn đấu ủng hộ hơn 9 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”
Ngày 6-10, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đợt cao điểm năm 2017. Đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban vận động chủ trì (ảnh)
 
Từ 1-1-2017 đến 30-9-2017, tổng thu Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh đạt hơn 32,3 tỷ đồng ( trong đó: Quỹ của năm 2016 chuyển sang hơn 5,3 tỷ đồng; Quỹ vận động được trong năm (ngoài đợt cao điểm) hơn 1,3 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 25,6 tỷ). Từ nguồn Quỹ này, 737 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”; hàng trăm người nghèo được tặng quà nhân dịp Lễ, Tết…

Năm 2017, đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ 17-10 đến 18-11-2017 và kết thúc vào 31-12-2017. Toàn tỉnh phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ hơn 9 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh phấn đấu đạt trên 3 tỷ đồng, cấp huyện hơn 2,8 tỷ đồng, cấp xã  4,1 tỷ đồng. Đối tượng vận động tập trung vào cán bộ, công chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp. Mức vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ một ngày lương. Đối với doanh nghiệp, ngoài phần ủng hộ của người lao động, tùy theo điều kiện trích một phần kinh phí ủng hộ Quỹ từ 45 triệu đồng trở lên để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Số tiền vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trong năm 2017 tiếp tục sử dụng vào việc hỗ trợ người nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, tặng quà người nghèo nhân dịp Lễ, Tết…

Các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung, hình thức vận động, phát động đợt cao điểm ủng hộ Quỹ đạt kết quả cao.

Đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban vận động ghi nhận, tiếp thu, làm rõ các các ý kiến thảo luận của đại biểu; đồng thời đề nghị các thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ; các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường phối hợp với Ban vận động Quỹ đẩy mạnh tuyên truyền đến khu dân cư để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa thiết thực của Quỹ “Vì người nghèo”.

Thảo Nguyên
Top