Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 05/10/2017 - 08:58
Tạo việc làm cho hội viên khiếm thị
Những năm qua, Hội Người mù tỉnh mở nhiều lớp dạy nghề cho hội viên trong tỉnh, trong đó xoa bóp tẩm quất được các cấp Hội xác định là nghề mũi nhọn, giải quyết việc làm thường xuyên cho hội viên, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần giúp người khiếm thị tự tin làm chủ cuộc sống.

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 người mù, trong đó có 597 người trong độ tuổi lao động. Đa số người mù thuộc diện hộ nghèo, không biết chữ, không có việc làm, hạn chế về sức khỏe, trình độ, nhận thức nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhận thấy, xoa bóp, tẩm quất là nghề phù hợp với người khiếm thị về mọi phương diện, Hội Người mù tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Hàng năm, Hội đều tổ chức các lớp dạy nghề xoa bóp, tẩm quất miễn phí, tạo điều kiện cho hội viên có nhu cầu được tiếp cận học nghề. Sau thời gian đào tạo từ 3 đến 6 tháng, hội viên học nghề có thể xin việc làm tại các cơ sở trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, Bắc Ninh có 30 cơ sở do tập thể hội và hội viên mở, tạo việc làm cho 113 người mù. Thu nhập bình quân của hội viên làm tại các cơ sở xoa bóp tẩm quất khoảng từ 2 đến 2,5 triệu đồng/người/tháng. Để hội viên yên tâm làm việc, 7 cơ sở xoa bóp tẩm quất do các cấp Hội quản lý đã cố gắng tạo điều kiện về mọi mặt như: Tăng lương cho nhân viên, thuê người giặt giũ, trông xe, quan tâm đời sống nhân viên nhân dịp các ngày lễ, tết; tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đặt cơ sở dịch vụ xoa bóp, tẩm quất để có sự quan tâm giúp đỡ, nhất là công tác an ninh trật tự, tạo điều kiện về địa điểm nhằm giảm chi phí thuê nhà, từng bước nâng cao đời sống nhân viên.

Nhằm tạo uy tín, thu hút được nhiều khách hàng, ngoài kỹ thuật và kinh nghiệm của các hội viên làm nghề, các cấp Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lối sống, tác phong, đạo đức nghề nghiệp cho người quản lý và kỹ thuật viên trực tiếp làm việc. Ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: Hội Người mù tỉnh tham mưu với UBND tỉnh ban hành các chính sách, chế độ với người mù, mở các lớp dạy chữ Brai, dạy nghề, tạo việc làm, cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình, vận động tài trợ, xã hội hóa nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất cho các hội viên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 31,8% năm 2010 xuống còn 16,2% năm 2017. Hiện nay đa số cơ sở xoa bóp, tẩm quất của Hội đều được các tầng lớp nhân dân đón nhận đem lại việc làm ổn định cho hội viên trong tỉnh. Song số hội viên làm nghề chủ yếu là lực lượng trẻ có sức khỏe và trình độ nhận thức nên số người mù còn lại chưa có việc làm vẫn còn nhiều.

Mặc dù được các cấp Hội quan tâm, song nhiều cơ sở xoa bóp, tẩm quất còn gặp nhiều khó khăn như: Phải đi thuê địa điểm dẫn đến lượng khách không đều, chi phí cao, hiệu quả còn thấp. Một số cơ sở; trang thiết bị phục vụ còn thiếu, sơ sài không tạo được hấp dẫn với khách hàng; đội ngũ làm việc thường xuyên bị xáo trộn; trình độ, tay nghề của một số hội viên chưa đồng đều, không đáp ứng được nhu cầu phục hồi sức khỏe, chữa bệnh đối với khách hàng…

Để tạo việc làm, giúp hội viên từng bước nâng cao cuộc sống cho bản thân, bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội, thời gian tới, các cấp Hội tích cực khảo sát, tìm hiểu nhu cầu học nghề của hội viên, phát triển các cơ sở dịch vụ xoa bóp, tẩm quất kịp thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của hội viên.

Minh Hường
Top