Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 04/10/2017 - 16:51
Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ
Bắc Ninh hiện có 100% xã có đường ô tô đến UBND xã, 85% chiều dài đường giao thông liên thôn, đường làng, ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa. Hệ thống lưới điện nông thôn được đầu tư nâng cấp, bảo đảm 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh với chất lượng ổn định.

Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã được đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại: 98,2% số phòng học được xây dựng kiên cố; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 87,4% (cao nhất cả nước); 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn; 100% các xã trong tỉnh đều đạt chuẩn y tế giai đoạn I, 83 xã (chiếm 85,6%) đạt chuẩn y tế giai đoạn II; các trụ sở UBND xã đều xây dựng kiên cố, được trang bị máy tính và kết nối mạng internet. Các thiết chế văn hóa, thể thao có bước cải thiện. Tiếp tục duy trì 100% số xã có tủ sách pháp luật, hệ thống truyền thanh kết nối đến các thôn.

Toàn tỉnh 50,5% số xã có nhà văn hóa xã, 95,8% hộ nông thôn có đủ các công trình vệ sinh; 96,9% xã, 99,8% thôn xây dựng hệ thống thoát nước thải tập trung. Hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa luôn được duy trì ở mức cao trên 88%; tỷ lệ làng, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa trên 84%. cao phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.

N.D
Top