Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 02/10/2017 - 08:03
Về đơn của ông Đỗ Văn Thiệp ở thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng (Gia Bình)
Ông Đỗ Văn Thiệp, sinh năm 1957 ở thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng (Gia Bình) gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ việc bà Nguyễn Thị Thái, 84 tuổi chuyển nhượng thửa đất hơn 600 m2 cho vợ chồng ông Nguyễn Kim Thượng, Trần Thị Ngọc (cùng thôn).

Ngày 01-09-2017, bà Nguyễn Thị Thái đã làm thủ tục chuyển nhượng thửa đất số R507393 có diện tích 674 m2 do UBND huyện Gia Bình cấp ngày 26-10-2000 cho ông Nguyễn Kim Thượng, sinh năm 1982 và bà Trần Thị Ngọc, sinh năm 1986 (cùng ở thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng) với giá 200 triệu đồng.

Trong đơn, ông Đỗ Văn Thiệp phản ánh: Ông Đỗ Văn Sổ, sinh năm 1924 (chú ruột ông Thiệp) lấy 2 vợ là bà Kim Thị Thịnh, sinh năm 1924 và bà Nguyễn Thị Thái, sinh năm 1935. Sau nhiều năm sinh sống, các ông bà không có con nên đã nhận ông Thiệp làm con nuôi. Vì vậy ông Thiệp cho rằng ông có quyền lợi liên quan đến thửa đất mà bà Thái đang làm thủ tục chuyển nhượng.

Ngày 13-9-2017, UBND xã Nhân Thắng đã có biên bản làm việc, thành phần gồm có ông, bà: Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Kim Huyên, cán bộ địa chính xây dựng xã; Lê Văn Bốn, Trưởng Công an xã; Nguyễn Kim Thắng, cán bộ Tư pháp hộ tịch xã; Lê Tiến Hiền, Chủ tịch MTTQ xã, Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội CCB xã; Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội phụ nữ xã; Nguyễn Kim Vựng, Trưởng thôn Cầu Đào và ông Đỗ Văn Thiệp. Nội dung biên bản khẳng định: Ông Đỗ Văn Thiệp không có giấy tờ chứng minh ông là con nuôi của ông Đỗ Văn Sổ và bà Kim Thị Thịnh, Nguyễn Thị Thái. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thái cho ông Nguyễn Kim Thượng và bà Trần Thị Ngọc là đúng trình tự và theo quy định của pháp luật.

BBN
Top