Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 02/10/2017 - 08:01
Về đơn của ông Nguyễn Đức Mậu ở thôn Đại Chu, xã Long Châu (Yên Phong)
Ông Nguyễn Đức Mậu và một số người dân ở thôn Đại Chu, xã Long Châu (Yên Phong) gửi đơn lên Báo Bắc Ninh tố cáo ông Nguyễn Đức Luyến, Trưởng thôn Đại Chu bán nhiều mảnh đất trái thẩm quyền và thu chi tài chính sai nguyên tắc, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Đức Mậu phản ánh: Năm 2014, ông Nguyễn Đức Luyến cùng kế toán, thủ quỹ thôn Đại Chu đã tự ý bán 9 lô đất (mỗi lô 100 m2) thu được 1,8 tỷ đồng. Qua tìm hiểu được biết, số tiền thu của 9 hộ dân thôn Đại Chu (Nguyễn Bá Toàn, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Đức Long, Lê Thị Hương, Nguyễn Bá Hoàn, Ngô Văn Sơn, Nguyễn Bá Lượng, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Đức Thạc) được 1,8 tỷ đồng (mỗi hộ 200 triệu đồng) là khoản tiền huy động vốn trong dân để làm dự án quy hoạch 1,29 ha và đường giao thông nông thôn. Sau khi thu tiền của 9 hộ dân, ông Nguyễn Đức Luyến (Trưởng thôn) và kế toán, thủ quỹ thôn Đại Chu đã chi 1,8 tỷ đồng cho đơn vị thi công đường giao thông và dự án quy hoạch 1,29 ha cho ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Minh Cương (thành phố Bắc Ninh).

Ngày 09-5-2017, UBND xã Long Châu có Kết luận số 01/KL-UB khẳng định: Việc Ban quản lý HTX thôn Đại Chu (huy động) thu tiền của 09 hộ dân với số tiền 1,8 tỷ đồng để làm đường giao thông và làm quy hoạch dự án 1,29 ha khu ao trước làng là trái quy định của pháp luật. Đề nghị thu hồi 1,8 tỷ đồng chi sai nguyên tắc của Ban quản lý HTX thôn Đại Chu đã chi (tạm ứng) cho Công ty cổ phần đầu tư Minh Cương để nộp vào tài khoản tạm giữ của UBND xã Long Châu chậm nhất đến ngày 15-6-2017. Đối với số tiền đã thu của 09 hộ, cấp ủy, Ban quản lý HTX thôn Đại Chu có trách nhiệm họp bàn với các hộ để thống nhất giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Mậu cho biết: “Kết luận đã chỉ rõ ngày 15-6-2017, Ban quản lý HTX thôn Đại Chu phải thu hồi số tiền 1,8 tỷ đồng nộp về tải khoản của UBND xã Long Châu, nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa thực hiện”. Về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Canh, Chủ tịch UBND xã Long Châu cho biết: “UBND xã đã đôn đốc cấp ủy, Ban quản lý HTX thôn Đại Chu (trực tiếp là ông Nguyễn Đức Luyến) phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư Minh Cương thu hồi số tiền 1,8 tỷ đồng nộp về tài khoản tạm giữ của UBND xã. Đồng thời  đề nghị Đảng ủy xã kiểm điểm tập thể và những cá nhân để xảy ra vi phạm”.

BBN
Top