Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 29/09/2017 - 16:10
Thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về KH&CN 109 cơ sở sản xuất, kinh doanh
Từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh, kiểm tra việc chấp hành phát luập về KH&CN tại 109 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, 14 cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán; 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống; 40 cơ sở kinh doanh xăng, dầu; 7 đơn vị hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh có sử dụng cân ô tô; 7 đơn vị được công nhận khả năng kiểm định; 6 đơn vị có sử dụng nguồn phóng xạ và 18 cơ sở có sử dụng thiết bị X-quang y tế.

Qua thanh, kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều chấp hành đúng các quy định trong việc sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở sản xuất và kinh doanh hàng hóa sai định lượng trong đo lường, thiếu thủ tục hành chính như: hàng hóa không ghi đầy đủ nhãn mác, hàng hóa nhập khẩu không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, thiếu dấu hợp quy CR, đình chỉ lưu thông một số sản phẩm điện – điện tử; xử phạt hành chính 8 cơ sở, nộp ngân sách Nhà nước 24,5 triệu đồng và tiêu hủy tại chỗ một số sản phẩm đã hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Ngọc Hải
Top