Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 28/09/2017 - 16:06
Xây dựng nông thôn mới đạt bình quân 17,47 tiêu chí/xã, tăng 8,6% tiêu chí/xã so năm 2010
Tại Bắc Ninh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được các cấp ủy Đảng, chính quyền coi trọng và triển khai rộng khắp trong tỉnh.
Một góc nông thôn  xã Lãng Ngâm (Gia Bình) – đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Năm 2016, toàn tỉnh có 58 xã, chiếm 59,8% tổng số xã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Tiên Du được công nhận đạt chuẩn NTM và thị xã Từ Sơn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến nay, Bắc Ninh đạt bình quân 17,47 tiêu chí/xã, tăng 8,6 tiêu chí/xã so năm 2010.

Các địa phương đạt kết quả cao trong xây dựng NTM là huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn; thành phố Bắc Ninh cơ bản về đích NTM; huyện Quế Võ và Thuận Thành có triển vọng hoàn thành và về đích sớm; huyện Gia Bình và Lương Tài khó khăn đối với các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng và hộ nghèo; huyện Yên Phong khó khăn về công tác vệ sinh môi trường và giao thông nông thôn.

Gia Bảo
Top