Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 26/09/2017 - 09:37
Quế Võ quyết tâm xây dựng Nông thôn mới
Cùng với sự quyết tâm của các cấp chính quyền và tinh thần đồng thuận, chung tay của nhân dân, chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Quế Võ đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân các địa phương được nâng cao, diện mạo khu vực nông thôn có nhiều đổi mới khang trang, hiện đại. Phát huy sức mạnh này, Quế Võ quyết tâm đạt danh hiệu huyện NTM vào năm 2018.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Quế Võ, đến nay tổng số tiêu chí toàn huyện đạt 345 tiêu chí, trong đó có 8/20 xã đạt NTM. Năm 2017, địa phương phấn đấu có thêm 6 xã hoàn thành các tiêu chí NTM là: Bồng Lai, Bằng An, Cách Bi, Quế Tân, Việt Hùng, Đức Long, toàn huyện quyết tâm đạt 367 tiêu chí và 70% số xã đạt chuẩn NTM. Về kết quả thực hiện của các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017, xã Quế Tân có nhiều thuận lợi nhất khi thời điểm rà soát, phấn đấu về đích NTM, địa phương đã đạt 18/19 tiêu chí, chỉ còn hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa. Khó khăn nhất là Cách Bi mới đạt 15/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt là: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất. Trong đó, đường trục xã 3,1 km từ QL 18 đi kè Cách Bi đã khởi công từ tháng 10 - 2016, đến nay công trình chưa hoàn thành, địa phương phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 - 2017. Về tiêu chí trường học, trường THCS chưa đạt chuẩn, dự kiến đầu tư xây mới 18 phòng học và phòng chức năng, cải tạo khuôn viên nhà trường để đạt chuẩn vào năm 2018. Ngoài ra, xã cũng quyết tâm hoàn thiện 2 tiêu chí: cơ sở vật chất văn hóa và tổ chức sản xuất trong năm 2017.

 Bốn xã còn lại là: Bằng An, Việt Hùng, Bồng Lai, Đức Long đều đạt 17/19 tiêu chí, phần lớn các tiêu chí chưa đạt đều thuộc về lĩnh vực giao thông và cơ sở vật chất văn hóa. Đây là những tiêu chí không quá khó để hoàn thành, hiện từng địa phương đã tiến hành khởi công xây mới và củng cố, mở rộng những công trình sẵn có, quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong năm 2017.

 

 

Qua chương trình xây dựng NTM, hệ thống giao thông xã Việt Thống được mở rộng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

 

Đạt được những kết quả trên là sự nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Võ. Trong đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM từ huyện đến xã được kiện toàn, tiếp tục hoạt động có hiệu quả, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các hội, đoàn thể phát động một số phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Làng 3 sạch và đường hoa” và tham gia hưởng ứng nhiều đợt phát động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp…

Bên cạnh đó, các thành viên Ban chỉ đạo thuộc các phòng, ban phối kết hợp với UBND các xã đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, xây dựng và thực hiện các đề án (nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị bền vững, gắn với xây dựng NTM; phát triển thương hiệu khoai tây Quế Võ...).

Theo mục tiêu, đến năm 2018, các xã còn lại cơ bản đạt chuẩn, huyện Quế Võ đạt chuẩn NTM. Đây là quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Võ, nhằm nâng cao đời sống nhân dân và góp phần vào mục tiêu chung của cả tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, huyện đề ra các giải pháp, trong đó tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tới mọi tầng lớp nhân dân. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM”. Đẩy mạnh công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho các hộ nông dân được sử dụng đất ổn định, lâu dài để phát triển kinh tế hộ, trang trại…

Cùng với việc phát huy nội lực, Quế Võ cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ huyện đề án phát triển thương hiệu khoai tây Quế Võ, trong đó tập trung xây dựng khu sản xuất giống khoai tây sạch, ứng dụng công nghệ sinh học. Từ đó, xây dựng vùng sản xuất khoai tây an toàn, khu sơ chế, phân loại và xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ cho sản phẩm khoai tây Quế Võ. Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về nguồn vốn để thực hiện xây dựng các tiêu chí NTM, đặc biệt đối với các xã đăng ký về đích năm 2017 và để Quế Võ đạt chuẩn NTM vào năm 2018.

Đức Anh
Top