Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 22/09/2017 - 08:00
Bắc Ninh: Hoàn thành nộp thuế điện tử theo cả 3 tiêu chí
Đến tháng 9-2017, công tác nộp thuế điện tử tại Bắc Ninh đạt cả 3 tiêu chí do Tổng cục Thuế quy định.

Các tiêu chí đều vượt hơn 95%, cụ thể:  có 97,3% số doanh nghiệp trên tổng số 8.498 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử qua các ngân hàng thương mại; 96,5% số chứng từ nộp thuế điện tử; 98,9% số tiền thực nộp ngân sách nhà nước qua hình thức điện tử. Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời, với thao tác thủ tục nhanh chóng, ít tốn kém. Việc triển khai thành công dịch vụ này đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục thuế, giúp cơ quan thuế nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống, qua đó, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn.

Huyền Thương
Top