Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 20/09/2017 - 08:49
Đảng bộ phường Vân Dương đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đảng bộ phường Vân Dương (thành phố Bắc Ninh) hiện có 8 Chi bộ, trong đó có 5 Chi bộ Khu dân cư, 2 Chi bộ Nhà trường và 1 Chi bộ Công an phường, với 247 đảng viên. Những năm gần đây, Đảng bộ phường đã đưa ra nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Một trong các Chi bộ khu dân cư trực thuộc Đảng bộ phường Vân Dương có nhiều giải pháp thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ, đó là Chi bộ Khu Lãm Làng. Chi bộ hiện có 60 đảng viên, trong đó 17 đảng viên có từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, 7 đảng viên được miễn sinh hoạt. Chi bộ duy trì sinh hoạt đều đặn vào chiều ngày mùng 3 hàng tháng. Nhiều năm qua, Chi bộ đã lãnh đạo Khu dân cư hoàn thành tốt các nhiệm vụ, khu dân cư nhiều năm liền đạt Khu phố Văn hóa, Chi bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh. Theo đồng chí Đoàn Quang Thích, Bí thư Chi bộ: Đạt được kết quả đó là do mỗi chủ trương, nghị quyết của Chi bộ trước khi ban hành đều được bàn bạc thấu đáo, gắn với tình hình thực tế ở Khu dân cư, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Hàng tháng, Chi bộ đều lựa chọn, tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề thiết thực, từ đó hiệu quả công việc được nâng lên.

Không chỉ ở Chi bộ Khu Lãm Làng, thời gian qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ của các Chi bộ Khu dân cư, Chi bộ Công an, trường học trên địa bàn phường đều được nâng lên rõ rệt. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy Bắc Ninh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tổ chức quán triệt và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện đến các Chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhờ vậy, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được duy trì ổn định, nền nếp vào ngày mùng 3 hàng tháng với tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt trên 80%. Nội dung sinh hoạt đi vào trọng tâm, trọng điểm, Nghị quyết chi bộ ban hành sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Việc phân công công tác cho đảng viên được các Chi bộ thực hiện khá tốt. Ngoài số đảng viên cao tuổi, hầu hết đảng viên được giao nhiệm vụ và được kiểm điểm đánh giá hàng tháng, cuối năm khá nghiêm túc. Chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên, tạo chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả đánh giá, phân loại năm 2016, Đảng bộ phường Vân Dương có 75% Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 11% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo bố trí, sắp xếp, kiện toàn cấp ủy chi bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt với các chi bộ; phân công báo cáo viên của Đảng bộ dự và thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh, địa phương đến đảng viên, đồng thời định hướng những nội dung công việc trong tháng tới để cấp ủy cơ sở và chi bộ triển khai thực hiện. Nhiều vấn đề được Chi bộ cơ sở bàn ra nghị quyết lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cho đảng viên phối hợp với các Chi hội, đoàn thể Khu dân cư tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân thực hiện đạt hiệu quả như: Công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... Năm 2016, phường có 91% gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa; 80% Khu dân cư đạt danh hiệu Khu phố Văn hóa; thực hiện mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực; giới thiệu, bồi dưỡng, xét kết nạp đảng viên bảo đảm quy trình, chất lượng và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của phường. Trong 9 tháng đầu năm 2017, kinh tế của phường tiếp tục đạt nhiều kết quả với tổng giá trị sản xuất đạt 132.469 triệu đồng (đạt 71,5% kế hoạch năm); thu ngân sách đạt 80,5% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 1,8% (đạt kế hoạch 2017)... Trong kết quả chung đó có vai trò quan trọng của cấp ủy và các Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Đoàn Quang Lân, Bí thư Đảng ủy phường khẳng định: “Những kết quả đạt được trong năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 là cơ sở để Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ tiếp tục sáng tạo, đổi mới phương pháp sinh hoạt, tạo sự thống nhất ý chí, hành động trong Chi bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ phường TSVM, xây dựng phường ngày càng phát triển”.

Thảo Nguyên
Top