Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 19/09/2017 - 08:41
Ghi nhận từ phong trào thi đua quyết thắng
Phát huy kết quả Phong trào thi đua Quyết thắng trong giai đoạn 2012 - 2017, Ban CHQS huyện Gia Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng trong đơn vị triển khai các kế hoạch, đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT); tạo động lực để lực lượng vũ trang (LLVT) huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để phong trào TĐQT được duy trì nghiêm túc, có nền nếp, chất lượng và hiệu quả, hàng năm, Đảng ủy Quân sự huyện Gia Bình ban hành Nghị quyết chuyên đề, xác định rõ  “Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong phong trào TĐQT”. Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của cấp trên về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện tốt việc ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; chỉ đạo các chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hàng tháng đúng thời gian, đúng hướng dẫn của cấp trên; đề ra các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xác định phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu” là nội dung quan trọng trong phong trào TĐQT, Ban CHQS huyện Gia Bình chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, mô hình học cụ phục vụ trưng bày, huy động lực lượng DQTV tham gia lễ ra quân huấn luyện LLVT huyện hàng năm theo đúng kế hoạch, đảm bảo đủ quân số, thời gian và an toàn tuyệt đối. Quá trình huấn luyện luôn thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình hình thực tế, điều kiện của đơn vị; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ huấn luyện các cấp, duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 87% đạt khá, giỏi. Qua huấn luyện đã rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện trong tình hình mới.

 Thực hiện phong trào TĐQT, lực lượng vũ trang huyện Gia Bình luôn duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, giải quyết theo pháp luật và báo cáo cấp trên theo quy định. Chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng với phòng, ban của Bộ CHQS tỉnh, lực lượng công an, các cơ quan, ban, ngành xây dựng kế hoạch bảo vệ các mục tiêu quan trọng trong dịp diễn ra ngày lễ của đất nước, địa phương, công tác rà duyệt công dân sẵn sàng nhập ngũ, tuyển quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu giao. LLVT huyện Gia Bình tham gia hiệu quả vào công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 

Hội thao dân quân tự vệ.

 

Thực hiện cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Ban CHQS huyện đẩy mạnh công tác kiểm tra vũ khí trang bị theo định kỳ hàng tuần ở các đơn vị; tăng cường biện pháp phòng, chống cháy nổ kho tàng. Ở các xã, thị trấn, đăng ký sổ sách, thống kê đầy đủ kịp thời, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật đảm bảo cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và diễn tập hội thi, hội thao.

Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong đơn vị, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, bảo đảm hậu cần kịp thời cho các nhiệm vụ của đơn vị và nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên cơ quan. Phong trào tăng gia, chăn nuôi được duy trì thường xuyên, cơ bản đủ rau xanh cho bộ đội ăn tại bếp, giá trị tăng gia đến năm 2016 đạt 1,3 triệu đồng/người/năm (tăng 3% so với năm 2012). Làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đơn vị không có dịch bệnh xảy ra, quân số khoẻ đạt 99% (tăng 0,4% so với năm 2012); đơn vị đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”. Đời sống văn hoá tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng cao. Chỉ đạo các xã, thị trấn bảo đảm đúng, đủ chế độ ăn trưa cho dân quân tự vệ trong huấn luyện, chi trả chế độ kịp thời, đúng quy định. Phong trào thi đua “xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, diễn ra sôi nổi; tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện đầu tư trên 6 tỷ đồng nâng cấp nhà ở sỹ quan, nhà ăn, hội trường và làm mới nhà kho của đơn vị. Khai thác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách chặt chẽ đúng nguyên tắc, bảo đảm dân chủ, công khai, thực hành tiết kiệm, không có hiện tượng tham ô, lãng phí.

Với sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Thủ trưởng cấp trên, sự giúp đỡ của nhân dân, cán bộ và các đơn vị trên địa bàn, hy vọng rằng, Phong trào sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy LLVT huyện Gia Bình phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần vào sự nghiệp xây dựng lực lượng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Xuân Thủy (Đài Gia Bình)
Top