Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 19/09/2017 - 08:37
Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Thời gian qua, BHXH tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Những nỗ lực ấy giúp ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, từng bước mở rộng đối tượng tham gia, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Một trong những hoạt động được BHXH tỉnh tích cực triển khai thời gian qua là đẩy mạnh công tác thu, giảm số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN. Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm được thực hiện qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, truyền thông, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trên trang thông tin điện tử của ngành; cấp phát tờ rơi, tờ gấp giới thiệu về chính sách… Đặc biệt với chủ trương mở rộng đối tượng tham ra hướng đến người nông dân, lao động tự do thời gian qua, BHXH tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức nhiều buổi tọa đàm, đối thoại tại cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn các thủ tục, chế độ ưu đãi, giải đáp những thắc mắc… góp phần từng bước thay đổi nhận thức của người dân đối với BHXH, BHYT. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tăng. Đến hết tháng 8, có 5.245 đơn vị tham gia BHXH, BHYT với hơn 1,1 triệu người tham gia, tăng 14,25% so với cùng kỳ năm 2016. Sự tăng nhanh về số người tham gia BHXH, BHYT là những tín hiệu mừng trong thực hiện lộ trình BHYT toàn dân.

Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN cũng được ngành BHXH quan tâm. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố chủ động đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Đến hết tháng 8, toàn tỉnh thu được 4.019 tỷ đồng, tăng 25,09% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều đơn vị nợ tiền đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, trong đó có nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ với số tiền lớn, trong thời gian dài. Đến ngày 30-8, số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 292,04 tỷ đồng, tăng 65,09 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 5% tổng số phải thu.

Cùng với các hoạt động trên, BHXH tỉnh và các huyện, thị xã thành phố đẩy mạnh các hoạt động: Chi trả, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định; tích cực ứng dụng CNTT trong các hoạt động; thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH và áp dụng bộ công cụ quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cũng đặt ra một số vấn rất cần được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo. Đó là việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn chậm khó đạt mục tiêu đề ra là đến năm 2020 có 50% người lao động tham gia BHXH. Nguyên nhân do phần lớn đối tượng này là lao động tự do nên nhận thức về chính sách BHXH, BHYT còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền của các cấp, ngành, đoàn thể ở một số địa phương chưa được thường xuyên, sâu rộng đến đông đảo người lao động. Vấn đề trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN diễn biến phức tạp, đặc biệt ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể… không chỉ ảnh hưởng đến Quỹ BHXH, BHYT, quyền lợi chính đáng của người lao động mà còn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh, uy tín của doanh nghiệp vì thế cần được giải quyết triệt để. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế, việc khởi kiện đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT, BHTN của tổ chức công đoàn còn khó khăn về hồ sơ và thủ tục; chế tài xử phạt còn nhiều bất cập như: Thủ tục xử phạt phức tạp, không quy định xử lý hình sự khi chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT của người lao động… Đối với BHYT, năm 2017, số đơn vị ký hợp đồng KCB BHYT tăng thêm 5 đơn vị, dịch vụ kỹ thuật mới được đưa vào sử dụng nhiều, chi phí phát sinh thanh toán ngày càng lớn trong khi đội ngũ cán bộ giám định có kinh nghiệm giám định chuyên sâu chưa đáp ứng được cả về mặt số lượng và chất lượng; phần mềm ứng dụng CNTT trong thanh toán chi phí KCB BHYT còn xảy ra tình trạng không trùng khớp mã thẻ BHYT của cùng một đối tượng dẫn đến việc không chấp nhận thanh toán trên hệ thống…

Để giải quyết những khó khăn trên, thời gian tới, ngành BHXH tập trung thực hiện các giải pháp như: Tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu, cử cán bộ trực tiếp đến đơn vị sử dụng lao động đốc thu, gửi thông báo các đơn vị nợ từ 2 tháng trở lên theo đúng quy định nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp tập huấn cho cán bộ, viên chức làm công tác thu về việc thực hiện cấp mã số BHXH cho người tham gia. Đẩy mạnh BHYT học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học. Phối hợp với các ngành hữu quan thực hiện chi trả chế độ đúng, đủ, kịp thời đến đối tượng thụ hưởng; tăng cường chất lượng KCB BHYT. Quan tâm công tác tuyên truyền, tổ chức hội thi tuyên truyền viên cấp tỉnh đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tập thể, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Lê Đại
Top