Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 19/09/2017 - 08:28
Huyện Yên Phong, Tiên Du: Chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ theo QĐ 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ
● Ban chỉ đạo 24 huyện Tiên Du tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 234 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015 và Quyết định số 62/2011/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban chỉ đạo 24 huyện Tiên Du chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng.

 

Các đối tượng được hưởng trợ cấp là những người trực tiếp và thân nhân những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ… nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước. Trong tổng số 234 đối tượng được hưởng trợ cấp đợt này, có 181 người hưởng chế độ theo Quyết định số 49 và 53 người được hưởng chế độ Quyết định số 62 với tổng số tiền 580 triệu đồng.

Tin, ảnh:Xuân Trang - Hà Thuận  (Đài Tiên Du)

 

● Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Phong tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt này, toàn huyện có 593 đối tượng được chi trả trợ cấp, theo Quyết định 142 về Chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương có 02 đối tượng; theo Quyết định 62 về Chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc có 108 đối tượng; theo Quyết định số 49 về Chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có 483 đối tượng. Tổng số tiền chi trả trợ cấp cho các đối tượng trên 1,4 tỷ đồng. Việc chi trả đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng.

Văn Tuyển (Đài Yên phong)  

Top