Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 15/09/2017 - 15:45
Ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế qua hệ thống bưu điện
Ngày 15-9, Cục Thuế và Bưu điện tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán qua hệ thống bưu điện và ký kết, triển khai mở rộng công tác này trên quy mô toàn tỉnh.
Đại diện lãnh đạo Cục Thuế và Bưu điện tỉnh ký kết hợp đồng nguyên tắc ủy nhiệm thu thuế cấp tỉnh.

 

Kể từ tháng 10-2016 đến hết tháng 8-2017, Bưu điện tỉnh triển khai hợp đồng ủy nhiệm thu thuế với Cục Thuế tỉnh thí điểm trên địa bàn TP Bắc Ninh, huyện Yên Phong và Quế Võ. Các khoản thuế được ủy nhiệm thu là sắc thuế mà hộ kinh doanh nộp theo phương pháp khoán phải thực hiện (bao gồm thuế Môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế Tài nguyên, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ môi trường). Sau 11 tháng, các đơn vị bưu điện đã thực hiện thu thuế thành công với số tiền 50,9 tỷ đồng, tỷ lệ thu róc bình quân thực tế đạt 98%. Theo đánh giá, công tác phối hợp thu thực hiện đúng quy trình và chế độ chính sách thuế; bảo đảm an toàn tuyệt đối về tiền mặt và tình hình thu nộp kho bạc hàng ngày; thực hiện thanh, quyết toán, đối soát kịp thời với Chi cục thuế các huyện, thành phố. 

Từ kết quả đó, Bưu điện và Cục thuế tỉnh thống nhất phương án, tiến hành ký kết hợp đồng nguyên tắc triển khai mở rộng thí điểm ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện tại 5 địa bàn còn lại. Trong đó, nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm các tuyến thu thuế có đầy đủ công cụ, phương tiện phục vụ; nâng cao tinh thần, thái độ, phong cách của nhân viên bưu điện tham gia thu thuế; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hộ kinh doanh… với mục tiêu cao nhất là thu đúng, đủ, đạt tỷ lệ thu róc hàng quý, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

Tại hội nghị, các phòng chuyên môn của Cục Thuế tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ thu, chế độ chính sách thuế và trao đổi những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực tế cho cán bộ bưu điện tham gia thu thuế.

Song Giang
Top