Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 14/09/2017 - 09:04
Hiệu quả từ các chính sách về văn hóa
Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh có nhiều chính sách phù hợp để điều chỉnh lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ trong đời sống đương đại.

Tiêu biểu là Nghị quyết số 213/2015/NQ-HĐND 17 ngày 9-12-2015 của HĐND tỉnh về Quy định chế độ hỗ trợ phụ cấp ưu đãi nghề và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ; Nghị quyết số 80/2013/NQ -HĐND 17 ngày 23-4-2013 của HĐND tỉnh về Quy định chế độ giải thưởng, khen thưởng tại Hội thi Hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh… Các chính sách này đi vào đời sống bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

Nhờ các chính sách đãi ngộ, tỉnh động viên, khích lệ những nghệ nhân và người làm công tác nghiên cứu tích cực tham gia gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ; quan tâm đầu tư phục dựng các thiết chế của không gian văn hóa Quan họ; mở rộng các hình thức truyền dạy trong cộng đồng và hệ thống giáo dục phổ thông; chú trọng sưu tầm, nghiên cứu đa chiều, góp phần bổ sung, làm giàu giá trị di sản; đa dạng hình thức tuyên truyền, quảng bá… Hiện nay, ngoài 44 làng Quan họ gốc, Bắc Ninh phát triển thêm 329 làng Quan họ thực hành; có 41 Nghệ nhân; 2 NSND, 15 NSƯT; sưu tầm, ký âm được hơn 500 bài Quan họ cổ…                      

Tối 19-8 vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức biểu diễn Quan họ trên thuyền tại Hồ nước thuộc Công viên Nguyên Phi Ỷ Lan, thành phố Bắc Ninh. Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo nhân dân và du khách. Theo chủ trương của tỉnh, hoạt động này sẽ được tổ chức định kỳ mỗi tháng 1 lần nhằm tôn vinh, quảng bá di sản Văn hóa Quan họ, tạo điều kiện cho người dân và du khách gần xa được thưởng thức và có cơ hội giao lưu, tương tác với các nghệ sỹ, diễn viên, liền anh, liền chị. Đây là hoạt động góp phần quan trọng tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Dân ca Quan họ Bắc Ninh, vừa xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ông Lê Mạnh Thắng, Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh cho biết: Từ đầu năm đến nay, Nhà hát tổ chức được 91 buổi biểu diễn, trong đó có 68 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị. Nhà hát chú trọng sưu tầm, bảo tồn vốn Quan họ truyền thống. Nghị quyết số 213 của HĐND tỉnh khóa 17 đã góp phần tích cực động viên cán bộ, nhân viên, nghệ sỹ Nhà hát yên tâm cống hiến, góp phần bảo tồn, phát triển, quảng bá Dân ca Quan họ. Tuy nhiên, Nhà hát còn gặp một số khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng công tác như: Thiếu cơ sở vật chất phục vụ hoạt động; thiếu hụt nghiêm trọng cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật như: nhạc sỹ, họa sỹ, đạo diễn, biên đạo múa, nhạc công có tài năng hoặc được đào tạo bài bản. Chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 213 chỉ áp dụng đối với đội ngũ cán bộ trong biên chế của Nhà hát. Trong khi đó, do đặc thù lao động nghệ thuật, Nhà hát thường xuyên phải hợp đồng lao động đối với nhiều diễn viên trẻ. Số này không thuộc diện hưởng chế độ đãi ngộ theo Nghị quyết 213. Điều đó cần sự vào cuộc của tỉnh để tiếp tục sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp, giúp đơn vị có điều kiện thuận lợi hơn nữa trong tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Không chỉ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh mà nhiều lĩnh vực, đơn vị khác trong khối văn hóa cũng cần có sự bổ sung, sửa đổi chính sách nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong hoạt động. Từ đầu năm đến nay, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại một số cơ quan, đơn vị như: Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong và huyện Thuận Thành. Qua giám sát cho thấy bên cạnh những mặt thuận lợi, các đơn vị trên còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động cần sự tháo gỡ về cơ chế chính sách như: Xây dựng chế độ đãi ngộ để thu hút đào tạo tài năng trẻ về Quan họ và chế độ đãi ngộ đối với các loại hình nghệ thuật khác để bảo đảm các loại hình nghệ thuật của tỉnh đều được bảo tồn và phát triển; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80/2013/NQ - HĐND 17 về Quy định chế độ giải thưởng, khen thưởng tại Hội thi Hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh và bổ sung thêm quy định chế độ giải thưởng đối với các hội thi, hội diễn quần chúng khác để bảo đảm cơ chế thu hút, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, qua đó vừa làm giầu thêm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân vừa góp phần gìn giữ và phát huy vốn văn hóa truyền thống của cha ông. 

Vân Giang
Top