Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 14/09/2017 - 08:44
Gắn kết tín dụng với hộ nghèo và các đối tượng chính sách
Sau 15 năm hoạt động, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Yên Phong nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo ông Nguyễn Duy Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện: khi mới thành lập, NHCSXH huyện nhận bàn giao 2 chương trình: cho vay hộ nghèo từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và cho vay giải quyết việc làm từ Kho bạc Nhà nước huyện với dư nợ gần 17 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị thực hiện cho vay 9 chương trình tín dụng gồm: Cho vay hộ nghèo; cận nghèo; mới thoát nghèo; giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động; học sinh, sinh viên; nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa; hộ nghèo về nhà ở. Các chương trình tín dụng được triển khai thực hiện tại 100% các xã, thị trấn. Đến ngày 31-7, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng đạt 647.976 triệu đồng; doanh số thu nợ 420.250 triệu đồng; tổng dư nợ đạt 266.929 triệu đồng, tăng 13,8 lần so với năm 2003. Trong đó, nợ quá hạn 323 triệu đồng, chiếm 0,12%/tổng dư nợ. Nguồn vốn ưu đãi giúp hơn 5.000 hộ thoát nghèo; tạo công ăn việc làm cho 1.160 lao động; 5.914 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập; 15.285 hộ được cải thiện chất lượng cuộc sống qua chương trình nước sạch vệ sinh môi trường. Kết quả đó góp phần quan trọng làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 2,8% (theo tiêu chí mới).

Nguồn vốn chính sách cũng góp phần không nhỏ vào quá trình thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng NTM, bộ mặt nông nghiệp nông thôn ngày càng khởi sắc. Cơ chế quản trị điều hành ở địa phương với Ban đại diện HĐQT phát huy được vai trò lãnh đạo, quản lý tập trung của Đảng, Nhà nước trong công cuộc giảm nghèo, bảo đảm đồng vốn phục vụ đúng đối tượng thụ hưởng. Thông qua phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội, việc thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) có sự tham gia giám sát của chính quyền địa phương, thực hiện giao dịch tại xã,  tạo điều kiện giải quyết vốn vay kịp thời cho người dân.

 

 

Cán bộ NHCSXH huyện Yên Phong kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn của gia đình chị Nguyễn Thị Phúc, xã Trung Nghĩa.

 

Ông Nguyễn Văn Luân, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Phong chia sẻ: Trong quá trình hoạt động, đi đôi với tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng là yếu tố quan tâm hàng đầu đối với Ban đại diện HĐQT, NHCSXH huyện, chính quyền địa phương và Hội đoàn thể nhận ủy thác. Nhờ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về quản lý hoạt động tín dụng chính sách; nâng tầm hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và ý thức có vay có trả của người dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của các  ngành, các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách của Đảng và Nhà nước. Vốn chính sách kết hợp với sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể trong việc hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm làm ăn đã giúp người nghèo, các đối tượng chính sách sử dụng vốn vay có hiệu quả, cải thiện cuộc sống và trả được nợ cho Ngân hàng. Thông qua việc cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi đã xuất hiện nhiều hộ sản xuất giỏi, điển hình như: gia đình Trần Thị Giang (xã Tam Giang), Tô Văn Dung (xã Yên Phụ), Nguyễn Thị Phúc (xã Trung Nghĩa)…

Trong thời gian tới, trên cơ sở các chủ trương, chính sách tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Chính phủ, của ngành, đơn vị sẽ bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 của huyện Yên Phong để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Phấn đấu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5 - 10%, đến năm 2020 tổng dư nợ đạt khoảng 350 tỷ đồng; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng và hoạt động của các tổ TK&VV. Bảo đảm nợ quá hạn khống chế ở mức dưới 0,5%/tổng dư nợ; Tỷ lệ thu lãi hàng năm đạt hơn 95% lãi phải thu. Phối hợp thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đối với 4 tổ chức hội đoàn thể: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên; Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ nhất là công tác giao dịch xã, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hoá thủ tục hành chính theo quy định của NHCSXH; lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Bài, ảnh: Dương Cầm
Top