Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 14/09/2017 - 08:42
Từ Sơn chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa
Những năm gần đây cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị sản xuất, Thị xã Từ Sơn có nhiều chính sách đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, góp phần đem lại thu nhập đáng kể cho người dân, tạo nền tảng vững chắc cho chăn nuôi phát triển bền vững.

Tính đến hết năm 2016, toàn thị xã có hơn 200 con trâu, bò, gần 38.000 con lợn, hơn 348.000 con gia cầm và 93.000 con chim cút. Để đưa ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa bền vững, thị xã Từ Sơn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển dần theo hướng từ chăn nuôi nhỏ lẻ trong dân cư sang chăn nuôi trang trại áp dụng phương pháp chăn nuôi công nghiệp hoặc bán công nghiệp. Chăn nuôi gia cầm chuyển hướng từ nuôi lấy thịt sang nuôi lấy trứng cho giá trị kinh tế cao hơn; vận động các hộ chăn nuôi chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cỏ, hoa màu để chủ động nguồn thức ăn, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; chú trọng thực hiện các đề án, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chăn nuôi.

Tính từ năm 2012 đến năm 2016, thị xã Từ Sơn triển khai thực hiện được 8 mô hình ứng dụng KHKT trong chăn nuôi. Gồm mô hình “Sinh sản nhân tạo cá chép lai” tại phường Đình  Bảng, Mô hình “chăn nuôi lợn sinh sản và lợn thương phẩm” ở phường Đồng Nguyên; Mô hình “Sử dụng men vi sinh đối với chất độn chuồng trong chăn nuôi gà đẻ” tại phường Tân Hồng;  Mô hình “Ứng dụng công nghệ đệm lót lên men trong chăn nuôi gà đẻ an toàn sinh học, quy mô 250 con tại xã Tương Giang; Mô hình “Nuôi ếch đồng thương phẩm” tại phường Đình Bảng cùng một số mô hình khác. Nhìn chung các mô hình áp dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao hiểu biết và giá trị thu nhập của người dân trong phát triển sản xuất, góp phần thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, an toàn, có sức cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với triển khai thực hiện các đề tài, mô hình trong sản xuất chăn nuôi, thị xã cũng thường xuyên phối hợp với ngành cấp trên thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và vận động nhân dân tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức tư vấn cho các hộ chăn nuôi mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường. Thị xã chỉ đạo các điạ phương đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân về giống, vốn, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ chăn nuôi được hỗ trợ lẫn nhau về kiến thức, con giống, thức ăn thông qua việc thành lập các mô hình CLB chăn nuôi.

 Đến cuối năm 2016, thị xã Từ Sơn phát triển được 26 trang trại chăn nuôi theo tiêu chí mới. Tổng giá trị thu nhập bình quân của các trang trại chăn nuôi đạt khoảng trên 1,4 tỷ đồng. Có 164,4 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích mặt nước tự nhiên nuôi cá là 92,1 ha; diện tích ruộng trũng chuyển sang nuôi thủy sản là 72,3 ha. Giá trị thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 13,7 tỷ đồng. Thị xã có 4 mô hình chăn nuôi áp dụng công nghệ chuồng kín. Tiêu biểu có Xí nghiệp chăn nuôi Bắc Đẩu (phường Đồng Nguyên) nuôi 980 con lợn nái, đực giống bằng công nghệ chuồng kín. Hộ ông Nguyễn Quang Thắng (khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng) nuôi gà đẻ trứng, quy mô 5.000 con. Hộ ông Trần Văn Tường ở khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ nuôi gà đẻ trứng, quy mô 10.000 con. Hộ ông Nguyễn Đức Thành (khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng) nuôi gà đẻ trứng, quy mô 2.000 con. Ngoài ra, một số đối tượng vật nuôi khác cho giá trị kinh tế cao như: Chim cút, Chim bồ câu, Đà điểu, Dê, Thỏ, Nhím… cũng được các hộ dân mạnh dạn tiếp thu, mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định. Năm 2016, giá trị chăn nuôi ước đạt trên 310 tỷ đồng tăng 209,5 tỷ đồng so với năm 2013, chiếm 59,1% tổng giá trị sản xuất Nông nghiệp-Thủy sản của Thị xã. Việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao ở Từ Sơn đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện khâu đột phá trong phát triển kinh tế, thời gian tới, thị xã Từ Sơn cần đẩy mạnh hơn nữa phát triển nông nghiệp quy mô lớn, tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa mà trọng tâm là chăn nuôi gia súc gia cầm và thủy sản. Cùng với thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông dân, tích cực chuyển giao khoa học công nghệ, làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh, kiểm soát giết mổ… Thị xã chỉ đạo các tổ chức Hội đoàn thể tiếp tục có các hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua đầu tư xây dựng các mô hình điểm, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi..., tạo tiền đề để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất trong chăn nuôi nuôi chiếm 61,2% trong cơ cấu ngành nông nghiệp của thị xã.

Hồng Ngát (Đài thị xã Từ Sơn)
Top