Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 13/09/2017 - 15:31
Giải pháp tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Hiện nay Bắc Ninh có 16 Khu công nghiệp tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với gần 800 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút các thương hiệu lớn như Samsung, Canon, Microsoft…và hàng chục khu, cụm công nghiệp làng nghề, đa nghề.
Công ty TNHH Cơ khí chính xác, dịch vụ và thương mại Việt Nam (Cụm công nghiệp Đông Thọ-Yên Phong) thu hút nguồn lao động có tay nghề.

 

Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang tác động tích cực, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Năm 2017 ngành Lao động-TBXH đặt kế hoạch tuyển mới và đào tạo nghề cho 34.000 người, trong đó Cao đẳng nghề 900 người; Trung cấp 2.500 người; sơ cấp nghề dưới 3 tháng là 30.600 người; xuất khẩu lao động 1.800 người. Tiếp tục thực hiện dạy nghề cho 4.000 lao động nông thôn và 150 người khuyết tật. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh có nhiều biện pháp hỗ trợ giải quyết việc làm như phê duyệt đề án quy hoạch hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm đến năm 2020. Các trung tâm dịch vụ việc làm; sàn giao dịch việc làm được quan tâm đầu tư của Bộ Lao động – TB-XH và của tỉnh góp phần rất lớn hỗ trợ người lao động tìm việc làm và cung ứng lao động kịp thời cho các doanh nghiệp.
Công tác giải quyết việc làm của tỉnh trong những năm qua đạt được kết quả quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Số lao động được giải quyết hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, bình quân hàng năm giải quyết 26.000 -27.000 lao động. Trong đó giải quyết việc làm trong nước khoảng 25.000 người, xuất khẩu lao động 1.500 người. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị luôn duy trì ở mức thấp, năm 2016 là 3,2%.
Mặc dù chất lượng việc làm được nâng cao, song chưa đồng đều ở các khu vực kinh tế do vậy điều kiện lao động, thu nhập của lao động giữa các khu vực kinh tế, giữa các loại hình doanh nghiệp có sự khác nhau rõ rệt, giữa lao động quản lý với công nhân lao động trực tiếp có sự chênh lệch lớn. Việc làm của người lao động trong khu vực nông nghiệp, dịch vụ và xây dựng còn thiếu ổn định. Đặc biệt hiện nay việc sinh viên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ra trường không tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo là khá phổ biến.
Thực tế, các doanh nghiệp lớn, sử dng nhiều lao động hầu hết là doanh nghiệp FDI. Đặc điểm sử dụng lao động của các doanh nghiệp này là yêu cầu về trình độ kỹ năng cao; tuyển dụng lao động trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp rất thấp, chỉ chiếm khoảng 15% số lao động trong doanh nghiệp, còn lại 85% là lao động phổ thông và chủ yếu là lao động nữ.

 

 Ngành Dệt may tạo việc làm cho nhiều lao động.

 

Để nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm, nhất là cho các đối tượng có bằng Đại học, Cao đằng, Trung cấp vào các doanh nghiệp trước hết cần thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh, đảm bảo cơ cấu đào tạo hợp lý. Phân tích thông tin thị trường lao động để hỗ trợ, tư vấn cho người lao động lựa chọn ngành nghề học phù hợp với khả năng nhu cầu thị trường. Tiếp tục đầu tư có trọng điểm cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề công lập. Xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt nhiều cấp trình độ, thiết lập cơ chế phối hợp giữa các cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn giới thiệu việc làm, dự báo và thông tin thị trường, công tác định hướng đào tạo, hoạt động của sàn giao dịch việc làm, giúp người lao động và người sử dụng lao động có thông tin đầy đủ về cung - cầu lao động.

Hoàng Mai
Top