Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 13/09/2017 - 08:57
Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp
Khoa học công nghệ đóng vai trò to lớn trong quá trình phát triển nông nghiệp ở tỉnh. Các hoạt động KH&CN từng bước gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. KHCN góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hình thành nhiều mô hình mới trong sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Trong 5 năm từ năm 2011 đến năm 2016, tỉnh tổ chức triển khai thực hiện 1.147 đề tài, dự án khoa học công nghệ (trong đó có 6 dự án, đề tài cấp nhà nước); chuyển giao 576 quy trình kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Năm 2015, UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020”. Đến nay, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thu được những thành tựu khá nổi bật.

Trong lĩnh vực trồng trọt, nhiều tiến bộ KHKT và công nghệ tiên tiến được đưa vào ứng dụng rộng rãi, nhất là các tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, công nghệ nhà lưới, nhà kính, tưới tự động, cơ giới hóa,… đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng có giá trị kinh tế cao, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, góp phần bảo đảm an ninh lương thực trong điều kiện diện tích đất sản xuất trồng trọt ngày càng bị thu hẹp. Tỉnh đầu tư xây dựng 2 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là: Trung tâm sản xuất thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao (Sở KH&CN) tại xã Việt Đoàn (Tiên Du) với diện tích 17ha và Khu nông nghiệp công nghệ cao DABACO thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam tại xã Lạc Vệ (Tiên Du) với diện tích 25 ha.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, công nghệ chuồng kín với hệ thống làm mát, điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi, máng ăn và nước uống tự động; công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi bằng bể Bioga, chế phẩm sinh học; công nghệ tự động hóa; công nghệ thông tin đã và đang được áp dụng nhiều trong sản xuất. Toàn tỉnh hiện có 43 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ứng dụng công nghệ chuồng kín, trong đó 5 cơ sở chăn nuôi thực hiện tự động hóa hoàn toàn quá trình sản xuất, 4 cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đàn giống, có 6 doanh nghiệp chăn nuôi thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao.

Trong nuôi trồng thủy sản, mô hình nuôi cá lồng trên sông theo hình thức nuôi siêu thâm canh phát triển mạnh từ vài năm trở lại đây. Toàn tỉnh hiện có 85 hộ nuôi gần 1.600 lồng cá, năng suất trung bình 4-6 tấn/lồng đem lại sản lượng 6.400 tấn cá/năm. Các mô hình nuôi cá thâm canh trong ao đất có sử dụng quạt nước và chế phẩm sinh học xử lý môi trường đã và đang mở rộng ở nhiều địa phương, giúp cá sinh trưởng, phát triển tốt, khống chế hiệu quả dịch bệnh, góp phần tăng cao năng suất, sản lượng cá toàn tỉnh.

 

 

Mô hình trồng hoa công nghệ cao của Sở KH và CN được nhân rộng. Ảnh: Trần Uyên

 

Thực tế trên cho thấy, lực lượng sản xuất (LLSX) trong nông nghiệp ở Bắc Ninh trong những năm qua có nhiều thay đổi và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển nông nghiệp của tỉnh. Số lượng lao động nông nghiệp mặc dù có xu hướng giảm song chất lượng đang dần được nâng cao. Tỉnh cũng chú trọng đầu tư và phát triển TLSX nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp, giải phóng sức lao động nhằm đem lại giá trị kinh tế cao hơn. Bên cạnh đó, việc áp dụng những tiến bộ của khoa học vào sản xuất nông nghiệp đã mở ra một hướng đi mới, sản phẩm nông nghiệp làm ra có chất lượng và giá trị cao hơn.

 Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm và tiến bộ, LLSX trong nông nghiệp của tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Trình độ lao động còn yếu, đặc biệt là thiếu đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có năng lực và kỹ năng, vậy nên chưa đáp ứng được sự phát triển của nông nghiệp, nhất là nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quá trình cơ giới hóa vẫn chưa được phổ biến, việc đầu tư mua sắm thiết bị máy móc phục vụ sản xuất hiện còn mang tính tự phát; 80% thợ vận hành, sửa chữa các loại máy móc lại không qua đào tạo bài bản tại các trường chuyên nghiệp, dẫn đến việc thực hiện quy trình chăm sóc, bảo dưỡng còn hạn chế, làm giảm chất lượng và tuổi thọ máy… Việc ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng các thành tựu KHCN vào sản xuất và đời sống còn chậm, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư; số lượng và quy mô các mô hình sản xuất lúa, rau theo tiêu chuẩn VietGAP còn ít và manh mún…

Nguyên nhân chủ yếu là do trong quá trình phát triển LLSX trong nông nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều mâu thuẫn: mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX, mâu thuẫn giữa trình độ năng lực của người lao động với yêu cầu đổi mới trong nông nghiệp, mâu thuẫn giữa các chính sách phát triển nông nghiệp và nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị,…

Nguyễn Thủy ( Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ)
Top