Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 12/09/2017 - 08:23
Ban CHQS thành phố Bắc Ninh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng
Những năm qua, với nhận thức công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang (LLVT), Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (HĐTĐKT) Ban CHQS thành phố Bắc Ninh tổ chức phát động sâu rộng, triển khai đồng bộ với nhiều chủ trương, giải pháp thúc đẩy công tác TĐKT và phong trào Thi đua Quyết thắng đạt hiệu quả thiết thực.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh, hàng năm, LLVT thành phố đã phát động phong trào Thi đua Quyết thắng với các chủ đề: “Sáng tạo, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”; “Dân chủ, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả”; “Thi đua giành ba đỉnh cao quyết thắng”; “ Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng”... Trên cơ sở các phong trào do Ban CHQS thành phố phát động, Ban CHQS các xã, phường, cơ quan, tổ chức tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo đơn vị thực hiện lồng ghép, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, với thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Thông qua các hoạt động thi đua thường xuyên, đột kích, cao điểm được Ban CHQS thành phố và các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện trong thời gian qua đã tạo động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố ra sức thi đua, quyết tâm khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng có Ban CHQS phường Vân Dương, Võ Cường, Tiền An, Thị Cầu, xã Nam Sơn, Hòa Long, tự vệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 và trên 10 cán bộ, chiến sỹ ở các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT thành phố... Thực hiện thi đua trong các nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện dân quân, tự vệ, dự bị động viên, diễn tập, phòng chống cháy rừng có trên 66 lượt tập thể và 112 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, biểu dương kịp thời.

 

 

Chỉ huy Ban CHQS thành phố Bắc Ninh trao Bằng khen cho các đơn vị có nhiều thành tích trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016. Ảnh: Bảo Anh

 

Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện công tác TĐKT và phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT thành phố Bắc Ninh thời gian qua cũng còn một số hạn chế. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, chưa có tính ổn định vững chắc. Nhận thức về công tác TĐKT và phong trào Thi đua Quyết thắng của một số cán bộ, chiến sỹ còn hạn chế…

Để tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được và khắc phục hạn chế trong công tác TĐKT, trong thời gian tiếp theo, LLVT thành phố sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật TĐKT và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về TĐKT. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các phong trào Thi đua Quyết thắng sâu, rộng hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên giáo dục, định hướng nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sỹ LLVT hiểu rõ, nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu thi đua để xác định quyết tâm, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời quan tâm xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa và động lực thi đua. Cơ quan thường trực, Hội đồng TĐKT các cấp phát huy tính tích cực, chủ động, vai trò tham mưu trong triển khai thực hiện, đánh giá, chấm điểm, cổ vũ phong trào thi đua đi đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng làm tốt sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghiêm túc đấu tranh, phê phán những nhận thức, việc làm sai trái, bảo đảm cho phong trào Thi đua Quyết thắng luôn phát triển lành mạnh.

Tin tưởng rằng với quan điểm và những giải pháp nêu trên công tác TĐKT và phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT thành phố Bắc Ninh trong thời gian tới sẽ đạt nhiều kết quả mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.       

 

Thượng tá Lê Xuân Cương

Chính trị viên Ban CHQS thành phố Bắc Ninh

Top