Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 12/09/2017 - 08:12
Từ Sơn thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị
Mặc dù thị xã Từ Sơn đã và đang thực hiện mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị loại III, ưu tiên phát triển công nghiệp-TTCN, dịch vụ và đô thị, giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp nhưng đây vẫn luôn là lĩnh vực được Thị xã quan tâm và định hướng đầu tư. Trong đó Thị xã xác định rõ mục tiêu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, năng suất, chất lượng cao đến năm 2020.

Những năm qua, việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Diện tích rau màu ngày một tăng, diện tích hoa cây cảnh mở rộng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với đô thị hóa. Chăn nuôi gia súc chuyển dần theo hướng từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn chăn nuôi tập trung theo phương pháp công nghiệp hoặc bán công nghiệp. Chăn nuôi gia cầm chuyển hướng từ nuôi lấy thịt sang nuôi lấy trứng. Thủy sản chuyển từ nuôi cá bán thâm canh sang nuôi thâm canh... Trên địa bàn Thị xã đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như: lúa nếp hàng hóa tập trung tại xã Tam Sơn, Tương Giang, Đình Bảng và Đồng Nguyên, vùng trồng đào 73,6 ha tại phường Đình Bảng. Cùng với đó, việc ứng dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp đạt trên 90%, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao được đưa vào sản xuất, máy móc thiết bị được đầu tư từng bước thay thế cho sức lao động người dân, nâng cao hiệu quả sản xuất...

Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, có thể thấy trên địa bàn thị xã tuy đã hình thành một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, song số lượng còn ít và quy mô nhỏ. Việc áp dụng, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao trong sản xuất nông nghiệp còn khiêm tốn, kỹ thuật còn đơn giản, chưa chuyên sâu. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn chậm, một số chỉ tiêu chưa đạt theo chỉ đạo như: Diện tích lúa lai có xu hướng giảm vì giá thóc giống lúa lai cao, chính sách của tỉnh, thị xã hỗ trợ cho lúa lai giảm.

Do vậy, BCH Đảng bộ Thị xã đề ra Nghị quyết xác định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là: Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với đô thị hóa. Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 579,2 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu trồng trọt 29,3%, Chăn nuôi 61,2%, Dịch vụ 9,5%. Giá trị trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 110 triệu đồng/ha canh tác/năm. Mở rộng thêm 5ha diện tích trồng rau theo hướng an toàn tại phường Trang Hạ và phường Tân Hồng.

Thị xã khuyến khích đẩy mạnh việc tiếp thu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo ra sản phẩm an toàn, có sức cạnh tranh cao. Nâng dần tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Kêu gọi các nhà đầu tư tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và tiêu thụ sản phẩm theo chương trình kế hoạch chỉ đạo của tỉnh và thị xã. Phấn đấu xây dựng một số vùng, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP 20ha xã Tam Sơn, 10ha phường Đồng Nguyên, vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP 5ha phường Tân Hồng, duy trì mô hình trồng hoa cao cấp 0,5ha tại phường Đình Bảng...

Để đưa những mục tiêu đó trở thành hiện thực, thị xã cử các đoàn đi tham quan học tập kinh nghiệm những mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại trong và ngoài tỉnh để áp dụng; Tập trung thực hiện các giải pháp khuyến khích ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Mở rộng các vùng sản xuất cây hoa, rau màu, lúa nếp, chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao. Xác định các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế. Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương, các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước đô thị. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế trang trại, nuôi trồng thủy sản hướng dẫn kết hợp bảo vệ sinh thái, cảnh quan môi trường. Tập trung xây dựng các mô hình điểm về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản... Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các khu sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng địa phương. Khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất bằng hình thức dồn điền, đổi thửa, thuê đất của người dân để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Với những giải pháp đồng bộ và có lộ trình thực hiện thích hợp, thị xã Từ Sơn đang tiến đần đến việc phát triển một nền nông nghiệp đô thị xanh, sạch và chất lượng cao, đáp ứng với tốc độ CNH-HĐH ngày càng nhanh trong thời kỳ mới.

Thu Thủy (Đài Từ Sơn)
Top