Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 11/09/2017 - 16:37
UBND tỉnh: Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển GD-ĐT và Chương trình “Sữa học đường” giai đoạn 2017-2020
Chiều 11-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Chương trình “Sữa học đường” giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Quy hoạch phát triển GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017- 2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 25/5/2017. Quy hoạch đưa ra 6 mục tiêu, 12 nhiệm vụ và 6 giải pháp cụ thể thực hiện trong 3 giai đoạn: từ năm 2017 - 2020; từ năm 2021 -2025; định hướng đến năm 2030. Trong đó, các giai đoạn đều chú trọng quy hoạch mạng lưới trường lớp bảo đảm khoa học, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đáp ứng khả năng tiếp nhận học sinh vào các cấp học và nhu cầu học tập của người học; thực hiện tốt việc phân luồng học sinh; đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn; phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, các chương trình, kế hoạch đã được duyệt; xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư cho sự nghiệp giáo dục…

Theo đó, nhiệm vụ trước mắt cần củng cố, phát triển mạng lưới trường học hiện có và quy hoạch xây dựng mới một số trường ở cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS tại các xã, phường, thị trấn đông dân cư và các cụm, KCN; đổi mới phương pháp dạy học; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; chất lượng giáo dục mũi nhọn bảo đảm thực chất; bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán có trình độ chuẩn, trên chuẩn, sắp xếp đủ về số lượng, đồng bộ giữa các môn cho các trường học thuộc các bậc học.

Về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Sữa học đường” giai đoạn 2017 -2020, Chương trình sẽ tiếp tục triển khai ở các cơ sở giáo dục Mầm non. Riêng khối Tiểu học, năm học 2017 - 2018, triển khai ở khối lớp 1 và khối lớp 2; năm học 2018 - 2019 sẽ triển khai thêm ở khối lớp 3,4; năm học 2019 - 2020 sẽ triển khai thêm ở khối lớp 5. Định mức, mỗi trẻ Mầm non, Tiểu học được uống 3 hộp 180ml/tuần, trong 9 tháng thực học.

 Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030, yêu cầu các ngành hữu quan nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Các huyện, thị xã, thành phố cũng phải thành lập Ban chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Về vấn đề “Sữa học đường”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành GD-ĐT và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền giúp học sinh, phụ huynh học sinh nhận thức đúng đắn và ủng hộ chính sách nhân văn của tỉnh đối với thế hệ trẻ. Giao ngành GD-ĐT nghiên cứu vấn đề học sinh học trái tuyến, nhằm giảm áp lực quá tải cho nhiều trường, địa phương tập trung nhiều công nhân các khu công nghiệp. Nhất trí các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn theo tinh thần Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 8 trường THCS trọng điểm cấp huyện…”, cũng như việc thí điểm thành lập trường đa cấp chất lượng cao hệ công lập tại thành phố Bắc Ninh.

Thanh Tú-Minh Hường
Top