Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 08/09/2017 - 16:45
Tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII), Pháp lệnh số 34 và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
Ngày 8-9, Huyện ủy Thuận Thành tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” giai đoạn 2013-2017.

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự.

 
 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất  trao đổi với các cán bộ, đảng viên của huyện Thuận Thành về thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII), Pháp lệnh số 34 và chương trình phối hợp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

 

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII), Huyện ủy, cấp ủy cơ sở của huyện Thuận Thành tổ chức quán triệt, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, đề án hiệu quả. Qua việc thực hiện, tổ chức bộ máy các cơ quan, ban, ngành của huyện từng bước được cụ thể hóa về chức năng, nhiệm vụ; cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhân dân xây dựng được quy chế làm việc của tổ chức mình phù hợp với phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới; các quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Bộ chính trị về công tác tổ chức cán bộ được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị thực hiện nghiêm... Hiện đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý là 236 đồng chí. Một số kết quả tiêu biểu: Từ năm 1998 đến nay mở được 927 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 82.403 công chức, viên chức; từ năm 2006 đến nay tuyển dụng được 1.353 công chức, viên chức...

Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Thuận Thành đạt kết quả tích cực: Nhận thức và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước ở cơ sở có chuyển biến tích cực; ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc, thái độ phục vụ, tiếp xúc nhân dân được nâng lên theo hướng gần nhân dân, tôn trọng, có trách nhiệm với nhân dân… Một số kết quả nổi bật: Nhân dân tham gia đóng góp gần 17 nghìn ngày công, hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn; 108/108 thôn, khu phố của huyện xây dựng được quy ước văn hoá; có 86/108 thôn, khu phố được công nhận làng, khu phố văn hoá (đạt 79,7%).

Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, việc triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Thuận Thành đạt được những kết quả nhất định. Cuộc vận động dần đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng thuận cao. Góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của địa phương.  

Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều giải pháp góp phần thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII), Pháp lệnh số 34, chương trình phối hợp nâng cao Cuộc vận động trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất ghi nhận trong những năm qua huyện Thuận Thành triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII), Pháp lệnh số 34 và chương trình phối hợp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển chung của địa phương. Yêu cầu trong thời gian tới, huyện Thuận Thành tiếp tục triển khai, quán triệt nghiêm Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII) gắn thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đổi mới mạnh mẽ, triển khai đồng bộ các khâu trong công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể ở địa phương; tăng cường công tác phối hợp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trên cơ sở bổ sung nội dung, tiêu chí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, văn minh đô thị…góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đưa huyện trở thành thị xã trong tương lai.

Nhân dịp này, Huyện ủy Thuận Thành tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 6 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII) của Đảng và Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Huyện ủy Thuận Thành triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Ngô Thành-Xuân Me
Top