Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 08/09/2017 - 10:59
Xử phạt 2 doanh nghiệp vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ngày 6-9, UBND tỉnh ra Quyết định xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH Yoon IL Việt Nam (KCN Quế Võ) hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa các loại khuôn bằng kim loại đã vi phạm hành chính khi xả nước thải có một trong các thông số môi trường vượt từ 100% trở lên đối với tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư  hạ tầng KCN. Hành  vi trên vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong KCN, khu chế xuất quy định tại Điều 12, Khoản 6, Điểm b của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 -11 -2016 của Chính phủ. UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH Yoon IL Việt Nam số tiền là 133 triệu đồng; yêu cầu Công ty không xả nước thải vượt  tiêu chuẩn cho phép vào hệ thống thu gom nước thải của hạ tầng KCN Quế Võ. Về biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp phải có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư hạ tầng KCN trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

Công ty CP bia và nước giải khát Hòa Bình (KCN Tiên Sơn) hoạt động trên lĩnh vực sản xuất bia và nước giải khát đã vi phạm hành chính khi xả nước thải có một trong các thông số môi trường vượt từ 100% trở lên đối với tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư hạ tầng KCN. Hành vi trên vi phạm các quy định tại Điều 12, Khoản 6, Điểm b của Nghị định 155 của Chính phủ. Với tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong việc xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh ra Quyết định xử phạt Công ty  CP bia và nước  giải khát Hoà Bình với số tiền 76 triệu đồng; yêu cầu Công ty cổ không xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép vào hệ thống thu gom nước thải của hạ tầng KCN Tiên Sơn. Về biện pháp khắc phục, buộc xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư  hạ tầng  KCN trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Đức Anh
Top