Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 07/09/2017 - 15:52
UBND tỉnh thành lập 3 Đoàn thanh tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu
Để các sản phẩm phục vụ nhân dân trong dịp Tết Trung thu năm 2017 được bảo đảm theo tiêu chuẩn qui định, ngày 5- 9, UBND tỉnh có Quyết định số 1203/ QĐ- UBND thành lập 3 Đoàn thanh tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn 1 có 9 thành viên, do ông Trần Danh Phượng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) làm Trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra tại huyện Gia Bình, Quế Võ và Yên Phong. Đoàn 2 có 8 thành viên, do ông Nguyễn Văn Bốn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương) làm Trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra tại thành phố Bắc Ninh và huyện Thuận Thành. Đoàn 3 có 9 thành viên, do ông Nguyễn Mạnh Khang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm Trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra tại các huyện Lương Tài, Tiên Du và thị xã Từ Sơn.

Nhiệm vụ cụ thể của các Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (từ ngày 7 đến 30 tháng 9) là kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017 của các Ban chỉ đạo liên ngành huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành các qui định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm của các cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Đức Quý
Top