Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 07/09/2017 - 08:46
Lâm Thao đạt các tiêu chí nông thôn mới
Năm 2017, xã Lâm Thao là một trong 3 xã của huyện Lương Tài phấn đấu cán đích nông thôn mới, tuy nhiên theo đánh giá đến thời điểm này xã đã cơ bản đạt được 19/19 tiêu chí, đang chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp trên xem xét, công nhận xã chuẩn nông thôn mới.

Qua trao đổi với ông Đỗ Hải Long, Chủ tịch UBND xã Lâm Thao được biết: Năm 2011, khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới xã là một trong những địa phương đạt tiêu chí thấp với 9/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, xã đã chú trọng công tác dân vận, tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng để cán bộ, đảng viên là những người gương mẫu đi đầu và các chủ thể là người dân tin tưởng, chủ động tham gia hưởng ứng chủ trương tích cực này. Bên cạnh công tác tuyên truyền, thay đổi nếp nghĩ, cách làm tạo sự đồng thuận trong nhân dân xã cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc nhắc nhở các thành viên tích cực đi từng thôn phối hợp hướng dẫn kiểm tra thực hiện từng tiêu chí theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó, dễ làm trước khó làm sau” đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện, chú trọng kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, giải quyết ngay những tồn tại, vướng mắc, không để tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản và giữ gìn phát huy các tiêu chí đã đạt, làm cơ sở phấn đấu các tiêu chí tiếp theo.

Điểm nổi bật trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Lâm Thao là xã thực hiện tốt quy chế dân chủ. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nhân dân được tham gia thảo luận, bàn bạc công khai về các tiêu chí tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng cuộc sống mới do đó nhiều tiêu chí tưởng khó thực hiện đã trở nên đơn giản, tạo sự thành công. Trên cơ sở xã hội hóa, cùng với nguồn vốn của cấp tỉnh, huyện, xã, các doanh nghiệp, người dân và con em quê hương đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng trong đó có 43 hộ dân hiến trên 300m2 đất làm đường giao thông nông thôn và đóng góp ngày công xây dựng công trình văn hóa, đường giao thông ngõ, xóm, cứng hóa kênh mương, chủ động xây dựng nhà ở, chỉnh trang khu dân cư theo quy hoạch đề ra. Tiêu biểu có gia đình cụ Vũ Như ở thôn Ngọc Quan ủng hộ hơn 10 tỷ đồng làm Đình làng, nghĩa trang nhân dân thôn, gia đình cụ Đỗ Văn Quỳ thôn Kim Thao ủng hộ gần 3 tỷ đồng xây dựng các công trình văn hóa và gia đình cụ Vũ Phú ủng hộ 2 tỷ đồng làm đường giao thông nội đồng... Theo đó đến nay, các tuyến đường liên xã, thôn và ngõ, xóm đều được bê tông hóa rộng rãi, sạch đẹp, diện mạo làng quê được khởi sắc, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng đáp ứng tốt cho sản xuất và nhu cầu dân sinh, 100% hộ dân được sử dụng đường điện chất lượng, an toàn, các thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư, nâng cấp phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại cộng đồng dân cư. Bên cạnh thực hiện tiêu chí giao thông, văn hóa xã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại cho các trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu dân sinh... 

Phát triển kinh tế là yếu tố quan trọng thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới. Với những chủ trương phù hợp, sát tình hình thực tế, Lâm Thao đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập trên một đơn vị canh tác. Đồng thời, khuyến khích người dân phát triển đa dạng các ngành, nghề, dịch vụ như: mộc, nề, cơ khí, nấu rượu, làm đậu, mỳ, bún, xay xát, kinh doanh dịch vụ và vận tải... Nhiều hộ đã đổi mới tư duy, năng động sáng tạo trong phát triển quy mô ngành, nghề, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết lao động địa phương và làm giàu cho quê hương. Hiện, xã có 7 xưởng mộc có quy mô lớn tại các thôn Ngọc Quan, Thái Trì và Kim Thao đã tạo việc làm cho hơn 100 lao động địa phương. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, các tuyến đường liên xã, thôn, ngõ xóm được bê tông hóa khang trang rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương và thu hút các doanh nghiệp, công ty đầu tư phát triển trên địa bàn. Theo thống kê hiện nay, xã có 10 công ty, nhà máy và 1 mô hình công nghệ cao sản xuất lá tía tô xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động địa phương, với thu nhập trung bình 4 triệu đồng/người/ tháng...

Xã cũng khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho gần 700 người dân làm việc tại các công ty trong nước và đi xuất khẩu lao động ở các nước Nhật bản, Hàn quốc, Đài loan và Mỹ. Nhờ đó, đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã lên 40 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,12% theo tiêu chí mới, 100% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn theo quy định, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 80%, 100% số hộ được sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được chăm lo có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, an sinh xã hội được đẩy mạnh, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh, sạch đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, xã có trên 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 5/6 thôn được công nhận làng văn hóa. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố tăng cường, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bằng những chủ trương, đúng đắn linh hoạt và sự đoàn kết chung sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân, xã Lâm Thao đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là nền tảng vững chắc để xã tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng các cấp nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.   

Kim Thỏa (Đài Lương Tài)
Top