Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 07/09/2017 - 08:41
Nội dung chính Nghị quyết số 56 HĐND tỉnh
Ngày 12-7-2017, tại kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua Nghị quyết số 56 về việc Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022 và định hướng đến năm 2030. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2017. Sau đây là một số nội dung chính.

1. Mục tiêu thực hiện:

a) Giai đoạn 2017-2022:

- Chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 30,6m2/người (trong đó: Đô thị là 33,6m2/người; nông thôn 26,2 m2/người); diện tích nhà ở tối thiểu 10m2 sàn/người.

- Tổng diện tích nhà ở tăng thêm 13.053.697 m2 sàn, trong đó: Nhà ở thương mại: 3.700.000 m2 sàn; Nhà ở công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp: 1.443.607m2 sàn; Nhà ở cho sinh viên: 60.298m2 sàn; Nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị: 2.410.973m2 sàn; Nhà ở nhân dân tự xây: 5.158.619m2 sàn.

- Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng theo chương trình mục tiêu:

+ Nhà ở cho hộ người có công với cách mạng: 137.500m2 sàn;

+ Nhà ở cho hộ nghèo: 142.700m2 sàn.

- Chất lượng nhà ở: Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 98%; tỷ lệ nhà ở bán kiên cố giảm còn 2,0%; không còn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

b) Giai đoạn 2023-2030:

- Chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 35,5m2/người (trong đó: Đô thị là 36,9m2/người; nông thôn 29,7m2/người); diện tích nhà ở tối thiểu 12m2 sàn/người.

- Tổng diện tích nhà ở tăng thêm 14.452.489m2 sàn, trong đó: Nhà ở thương mại: 8.000.000m2 sàn; Nhà ở công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp: 1.080.000m2 sàn; Nhà ở cho sinh viên: 89.001m2 sàn; Nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị: 1.104.499m2 sàn; Nhà ở nhân dân tự xây: 4.028.989m2 sàn; Nhà ở cho hộ người có công với cách mạng: 150.000m2 sàn.

- Chất lượng nhà ở: Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 99,0%; tỷ lệ nhà ở bán kiên cố giảm còn 1,0%, không còn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

2. Định hướng phát triển:

a) Định hướng phát triển nhà ở tại các khu vực đô thị lớn của tỉnh:

- Tại các khu dân cư cũ: Phát triển xây dựng nhà ở theo hướng xây mới, cải tạo, chỉnh trang nhà ở các khu dân cư hiện hữu;

- Tại các khu dân cư mới: Phát triển xây dựng mới một số khu nhà ở cao tầng kết hợp với các khu nhà ở thấp tầng;

- Tại các khu đô thị mới - khu đô thị công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho công nhân theo hình thức chung cư;

- Để xây dựng và phát triển đô thị hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung các đô thị, cho phép đầu tư một số khu nhà ở cao cấp (hạ tầng hiện đại, diện tích lô đất nhà vườn, biệt thự lớn đến 1.000m2); bổ sung chức năng hỗn hợp (trung tâm thương mại, khách sạn, kết hợp văn phòng và căn hộ cho thuê, bán) với các công trình trên địa bàn các đô thị.

b) Tại khu vực các thị trấn của các huyện: Phát triển nhà ở theo hướng giữ mật độ xây dựng thấp, nhà ở có sân vườn, phát triển nhà ở theo mô hình khu dân cư đô thị tập trung.

c) Tại khu vực nông thôn: Phát triển nhà ở theo hướng giữ mật độ xây dựng thấp, nhà ở có sân vườn; nhà ở khu vực nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới.

3. Giải pháp về cơ chế chính sách:

- Bố trí quỹ phát triển nhà ở để cho vay và hỗ trợ các dự án phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

- Hỗ trợ phát triển nhà ở cho công nhân:

+ Hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư; chi phí bồi thường và các chi phí trong công tác giải phóng mặt bằng do ngân sách tỉnh chi trả 100%;

+ Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào của dự án (theo xuất đầu tư Bộ Xây dựng công bố tại thời điểm xây dựng).

Thanh Hương (gt)
Top