Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 07/09/2017 - 08:23
Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN, tạo tiền đề phục vụ đắc lực các mục tiêu phát triển của tỉnh
Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Thuế qua 72 năm xây dựng và trưởng thành cùng truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, trải qua 20 năm tái lập tỉnh, Ngành Thuế tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của Ngành Thuế Việt Nam và công cuộc CNH, HĐH của tỉnh, đưa Bắc Ninh vươn lên trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đây chính là tiền đề, là động lực quan trọng để Ngành Thuế tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đây cũng là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, một năm có nhiều khó khăn thử thách với trọng trách đặt ra cho ngành Thuế hết sức nặng nề như: Dự toán thu ngân sách tăng gần 18% so với năm 2016; tỷ lệ điều tiết cho ngân sách TW tăng từ 7% lên 17%. Bởi vậy, việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017 của Ngành Thuế có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo cân đối thu chi ngân sách, đáp ứng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm. Đồng thời tăng nguồn thu và tạo tiền đề cho tỉnh huy động các nguồn lực lớn hơn để thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Xác định rõ vai trò và trọng trách được giao, Cục Thuế tỉnh luôn tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, ngành và nhất là sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và người dân nhằm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao. Ngay từ đầu năm, ngành Thuế tỉnh đã đề ra và thực thi hiệu quả một loạt giải pháp đồng bộ, trong đó trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế, từ đó khai thác tối đa các nguồn thu, chống thất thu thuế trên các lĩnh vực, ngành nghề nhằm tăng thu NSNN. Các biện pháp quản lý thuế cũng luôn được thực thi một cách toàn diện và đồng bộ, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm trong từng tháng, từng quý, từng sắc thuế nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

Bám sát yêu cầu của Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ, các Chỉ thị số 26; 24; 14 của Thủ tướng Chính phủ và nhất là căn cứ vào các Chương trình hành động, kế hoạch của Tổng cục Thuế và của UBND tỉnh về việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Cục Thuế đã quyết liệt triển khai, đẩy mạnh cải cách TTHC đi vào thực chất trong toàn ngành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Đến nay, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện rà soát, hoàn thiện thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai hóa, bảo đảm cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định nhằm giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Việc thực hiện khai thuế điện tử đã đạt 99,8% số lượng doanh nghiệp, nộp thuế điện tử đạt 96%/chỉ tiêu 95%, hoàn thuế điện tử đạt 100% theo chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao. Công tác tuyên truyền hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế được tăng cường và nâng cao chất lượng, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, tạo sự đồng thuận cao của doanh nghiệp và người nộp thuế. Cùng với đó, công tác quản lý doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường và đi vào chiều sâu, trọng tâm là việc giám sát doanh nghiệp rủi ro được tiến hành thường xuyên, cơ bản khắc phục được việc thành lập doanh nghiệp “ma” để lợi dụng mua bán hóa đơn, việc khắc phục doanh nghiệp không phát sinh thuế bước đầu đạt kết quả và có chuyển biến tốt. Chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra được nâng lên, góp phần tăng thu cho ngân sách gần 200 tỷ đồng (bằng 230% so với năm 2016). Công tác thu nợ có sự chuyển biến tốt, tỷ lệ nợ thuế tiếp tục giảm so với năm 2016, đến ngày 30/6/2017 chỉ còn 3,3% (giảm 0,6%so với năm 2016) so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao là 5%...

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh trao thưởng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách thuế năm 2016.

 

Với những kết quả tích cực trên, đến hết tháng 8, tổng thu NSNN do ngành Thuế tỉnh thực hiện đã đạt hơn 11.581,7 tỷ đồng, bằng 80% dự toán cả năm được Bộ Tài chính và tỉnh giao và tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, hầu hết các chỉ tiêu thu NSNN đều tăng so với cùng kỳ và một số đạt khá so với dự toán như: Khu vực doanh nghiệp FDI đạt 76% dự toán; khu vực CTN-DV NQD đạt 81%; thuế TNCN đạt 88%; thu tiền sử dụng đất đạt 128%... Kết quả thu NSNN của ngành Thuế bắt nguồn trước hết từ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho thu NSNN. Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã luôn quan tâm chỉ đạo, coi thu NSNN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên đã tạo rất thuận lợi cho ngành Thuế. Cùng với đó, Cục Thuế đã nỗ lực thực thi nhiều biện pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn. Đây chính là bài học kinh nghiệm quý báu để Ngành Thuế tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, sự đồng thuận, ủng hộ của các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh. Chủ động, tích cực tham mưu cho tỉnh xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, giải pháp về thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn nhằm tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho NSNN. Tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các cấp, ngành thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý thu NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán hàng năm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa thuế, không để xảy ra chồng chéo việc thanh tra với các đoàn thanh tra, kiểm tra khác; tham gia tốt, hiệu quả việc xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; thực hiện tốt việc hoàn thuế điện tử cho 100% doanh nghiệp; triển khai mở rộng việc áp dụng hóa đơn điện tử... phấn đấu Cục Thuế là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm việc đề cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật tài chính, bảo đảm chính sách thuế được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, hỗ trợ và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chính cho hiệu quả hoạt động của ngành. Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể TSVM, phát động các phong trào thi đua yêu nước và nhất là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… nhằm xây dựng và phát triển Ngành lớn mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công cuộc hội nhập và phát triển của quê hương, đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm “Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam”, cán bộ công chức ngành Thuế tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đắc lực cùng cả tỉnh hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 

Nguyễn Văn Hải

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

Top