Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 07/09/2017 - 08:21
Thẩm định dự án “Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh”
Ngày 6 - 9, Hội đồng thẩm định dự án “Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh” tổ chức họp thẩm định dự án, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông - đơn vị tư vấn thông tin về nội dung chính của dự án gồm: Trung tâm dữ liệu, hệ thống đám mây cho thành phố thông minh (TPTM); nền tảng tích hợp; giải pháp an toàn bảo mật cơ sở hạ tầng; hệ thống mạng và an ninh mạng; hệ thống phần mềm nền tảng TPTM… Nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để xây dựng TPTM có quy hoạch, nhất quán, bảo đảm các hệ thống có thể tích hợp và chia sẻ dữ liệu một cách linh hoạt, thống nhất; tạo cơ sở để áp dụng các công cụ tiên tiến nhất như khai thác dữ liệu thông minh, phân tích thông minh. Hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định, giúp công tác quản lý điều hành của chính quyền hiệu quả; cung cấp các dịch vụ thông minh cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đánh giá, đây là dự án lớn cần xem xét kỹ lưỡng phạm vi, lựa chọn công nghệ và chia thành nhiều giai đoạn thực hiện. Đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định từ nay đến ngày 10-9 nghiên cứu kỹ nội dung dự án và có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông. Về vấn đề nguồn vốn, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất hình thức, nguồn vốn đầu tư, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10 - 9. Về quy mô dự án, phân kỳ đầu tư phải đáp ứng việc hoạt động có hiệu quả, bảo đảm tính lâu dài, đầu tư theo nhu cầu thực tiễn, tránh lãng phí. Đơn vị tư vấn cần phân tích những hạng mục có thể thuê lại để vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, vừa tạo thuận lợi trong việc quản lý, sử dụng.

Đức Anh
Top