Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 06/09/2017 - 08:45
Gia Bình đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa
Đến các làng quê ở Gia Bình giờ đây, có thể dễ dàng nhận thấy diện mạo khởi sắc về nhiều mặt so với vài năm trước. Nhờ những hoạt động thiết thực trong chương trình xây dựng Nông thôn mới gắn với triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Gia Bình không những “thay da, đổi thịt” về kinh tế, xã hội mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng ngày càng được nâng cao.

Để thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Chỉ đạo cuộc vận động Gia Bình đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp ở địa bàn dân cư và được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Hàng năm, số hộ đăng ký đạt gia đình văn hóa ở Gia Bình đạt gần 95%, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu đơn vị văn hóa hơn 87%. Điểm nổi bật là Gia Bình đã triển khai và thành lập nhiều CLB hoạt động hiệu quả như: CLB gia đình hạnh phúc, các CLB phòng, chống tệ nạn xã hội; mô hình “5 không-3 sạch” của các tổ chức đoàn thể… góp phần quan trọng trong việc thực hiện đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trên địa bàn.

Người dân Gia Bình từng bước hình thành ý thức tự giác, tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường bằng những việc làm cụ thể như: Văn minh trong giao tiếp, ứng xử; ý thức tham gia giao thông; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội… Nhờ triển khai hiệu quả phong trào, đến nay, việc tang được tổ chức theo đúng quy định và đạt được những chuyển biến tích cực. Hầu hết các thôn, xã đều có nghĩa trang nhân dân và được quy hoạch xa khu dân cư, xa nguồn nước; quy định về an táng, cải táng được cụ thể hóa trong các quy ước thôn, làng. Toàn huyện có 78 nghĩa trang nhân dân ở các thôn, làng với 78 ban tang lễ được duy trì hoạt động, kịp thời thăm hỏi, động viên tang chủ, điều hành việc tang và giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định, hướng dẫn của Nhà nước. Việc tổ chức tang lễ được tiến hành nghiêm trang, các hủ tục mê tín cơ bản được xóa bỏ, bảo đảm vệ sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế... Năm 2016, số đám tang thực hiện hỏa táng đạt 25,1%, 6 tháng đầu năm 2017, số đám tang hỏa táng đạt 30,2%.

Các đám cưới ở Gia Bình đều được tổ chức trên cơ sở tìm hiểu, tự nguyện của đôi nam nữ, bảo đảm thực hiện đúng Luật Hôn nhân và Gia đình; nhiều nghi thức như dạm ngõ, lễ hỏi… được giản lược nhưng vẫn bảo đảm tính trang trọng, mang nét văn hóa truyền thống. Hầu hết đám cưới tổ chức gọn nhẹ từ 1 đến 1,5 ngày, không làm cỗ mời khách tràn lan, không bày thuốc lá tiếp khách; lễ đưa dâu, đón rể được tổ chức trọng thể, lịch sự, đồng thời gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và điều kiện kinh tế của gia đình, địa phương và sự tiến bộ chung của xã hội. Các xã, thị trấn đều thực hiện tốt việc đăng ký và trao Giấy chứng nhận kết hôn cho đôi nam nữ trước khi tiến hành lễ cưới.

Lễ hội truyền thống của Gia Bình được bảo tồn giữ nguyên nét riêng vốn có như: Lễ hội Thập đình (Đông Cứu), lễ hội chùa Đại Bi (Thái Bảo), lễ hội đền thờ Côn Nương (Bình Dương)... Hàng năm, UBND huyện đã ban hành hướng dẫn công tác chỉ đạo, tổ chức lễ hội, thực hiện phân cấp và xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội theo quy định chung. Việc quy hoạch không gian lễ hội được chú trọng, ngoài thực hiện các nghi thức truyền thống, đa số các lễ hội đều có hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ quần chúng nhân dân, nhiều trò chơi dân gian được phục dựng. Các hoạt động lễ hội đã góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng và văn hóa, nâng cao tinh thần và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Với truyền thống “Kính lão, trọng thọ” của dân tộc, Hội Người cao tuổi các cấp ở Gia Bình đã tổ chức tốt việc mừng thọ cho hội viên trang trọng tại Nhà văn hóa. Đa phần các hội viên Người cao tuổi được mừng thọ đều thực hiện giản tiện, gia đình không làm cỗ mời khách mà chỉ dùng trà nước, bánh kẹo. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn kỷ niệm ngày truyền thống gọn nhẹ, nội bộ.

Việc thực hiện nếp sống văn minh luôn nhận được sự đồng thuận của người dân trong toàn huyện. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người dân vẫn chưa có ý thức trong việc duy trì thực hiện do phong tục, tập quán đã ăn sâu trong tư tưởng, không dễ xóa bỏ ngay nên vẫn còn đám hiếu rắc vàng mã trên đường, làm cỗ trong ngày tang lễ, tỷ lệ đám tang hỏa táng, điện táng còn thấp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo nên việc triển khai phong trào chưa được đồng bộ, chất lượng chưa thực sự đi vào chiều sâu, thiếu tính bền vững. Việc quy hoạch, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao như: Nhà văn hóa, sân thể thao, tủ sách, thư viện ở cấp xã, thôn còn chậm chưa được quan tâm đúng mức. Một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong việc phê bình và xử lý đối với những cá nhân, đơn vị vi phạm quy định của hương ước, quy ước đã quy định. Công tác tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành, các đoàn thể tiến hành chưa thường xuyên.

Xác định hành trình xây dựng nếp sống văn minh ở Gia Bình không chỉ trong khoảng thời gian nhất định mà là công tác bền bỉ, thường xuyên liên tục và lâu dài vì vậy, thời gian tới Gia Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân, tạo sự chung sức, đồng lòng hơn nữa của các tầng lớp nhân dân để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Hường
Top