Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 06/09/2017 - 08:34
Quảng Phú hướng đích Nông thôn mới
Sau 6 năm triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) xã Quảng Phú (Lương Tài) đạt 15/19 tiêu chí và đang phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2017 với việc hoàn thành 4 tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, chợ nông thôn và tỷ lệ hộ nghèo.

Theo ông Trịnh Văn Thăng, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Quản lý xây dựng NTM, thời điểm bắt đầu triển khai (năm 2011) xã chỉ đạt 6/19 tiêu chí so với bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Để huy động sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, đẩy nhanh tiến độ chương trình, cùng với thành lập Ban chỉ đạo, Ban Quản lý, xã quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, nội dung giúp người dân hiểu mục đích, ý nghĩa từ đó tham gia thực hiện. Xác định rõ vai trò của sản xuất nông nghiệp, xã chỉ đạo 6/6 thôn thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, vận động nông dân đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Theo đó, xã tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP; hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả, đưa nhiều cây màu giá trị kinh tế cao như đỗ, cà chua, rau vào trồng thử nghiệm và cho kết quả tốt. Đồng thời, xã tăng cường đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng và giảm sức lao động cho người dân; tạo điều kiện để người dân thực hiện liên kết, liên doanh với các cơ sở công nghiệp chế biến giúp tiêu thụ sản phẩm, qua đó từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, duy trì sản xuất ổn định.

Cùng với phát triển nông nghiệp, Quảng Phú tận dụng lợi thế có nhiều ngành nghề TTCN khuyến khích các hộ dân phát triển thương mại, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu lao động. Nhờ khai thác tối đa lợi thế từ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ… thu nhập trung bình đầu người của xã đạt gần 35 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 2,32%.

 

 

Công trình trụ sở xã đang được đầu tư nâng cấp.

 

Đi liền với phát triển kinh tế, Quảng Phú chú trọng huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng, nhất là các công trình thiết yếu phục vụ sinh hoạt của người dân. Xã lựa chọn xây dựng những công trình sát thực với yêu cầu sản xuất và phục vụ cho người dân nên tạo được sự đồng tình cao, người dân tích cực đóng góp nguồn lực. Xã cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, khơi dậy và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể, trở thành đầu tàu gương mẫu thực hiện để nhân dân noi theo.

Qua đó, gắn kết cộng đồng dân cư, dòng họ, doanh nghiệp, con em xa quê và toàn thể nhân dân chung sức đồng lòng cho công cuộc xây dựng NTM. Bên cạnh đó khi thực hiện mỗi chủ trương công trình, xã đều xây dựng phương án tổ chức có sự tham gia đóng góp ý kiến và giám sát của người dân. Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên phong trong phong trào hiến đất, hiến công, góp tiền xây dựng NTM... Kết quả trong 6 năm xây dựng NTM, toàn xã huy động nguồn lực xây dựng các công trình với tổng giá trị gần 40 tỷ đồng, bao gồm: 3 dự án làm đường giao thông; xây dựng 6 bãi tập kết rác thải sinh hoạt; xây dựng trạm Y tế xã; cải tạo sửa chữa 2 trường Tiểu học, trường THCS, trường Mầm non; cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn Phú Thọ...

Hiện tại, địa phương đang triển khai 11 công trình hạ tầng, bao gồm: Trụ sở xã, 8 phòng học trường Mầm non và 9 dự án bê tông hóa các tuyến đường ngõ xóm, kênh mương nội đồng... Nhờ vậy, các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục của địa phương có những bước tiến đáng kể. Tỷ lệ các tuyến đường được cứng hóa, bê tông hóa đạt gần 90%. Diện mạo NTM ở Quảng Phú từng bước hình thành, hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng được nhu cầu của người dân; những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều, tạo bộ mặt nông thôn đổi mới.

Sau 6 năm xây dựng NTM với sự chung sức, đồng lòng, tham gia của toàn thể cộng đồng, theo kết quả rà soát của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Lương Tài, xã Quảng Phú đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, đồng thời đang nỗ lực hoàn thiện nốt 4 tiêu chí còn thiếu để cán đích NTM trong năm 2017.

Bài, ảnh: Nguyễn Tuấn
Top