Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 01/09/2017 - 10:26
Phong trào “Lao động sáng tạo” trong công nhân viên chức lao động
Giai đoạn 2012- 2017, Công đoàn các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào“Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) với nhiều nội dung phong phú, cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi địa phương, đơn vị, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để phong trào “Lao động sáng tạo” đi vào cuộc sống, các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền cùng cấp duy trì và phát triển phong trào trong CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phong phú, nhất là tổ chức các đợt thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ KHKT trong lao động, sản xuất…nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức, phát động phong trào được đổi mới theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo cho Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Hàng năm, các cấp Công đoàn tổ chức đăng ký xây dựng đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp công tác cho cán bộ, CNVCLĐ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình nghiên cứu, triển khai đề tài, sáng kiến của đoàn viên. Đồng thời, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong CNVCLĐ.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 11.679 lượt CNVCLĐ đăng ký xây dựng đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp công tác. Trong đó, có 8.396 đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác được áp dụng vào thực tế, làm lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, gương cá nhân điển hình tiên tiến, say mê lao động, sáng tạo, tiêu biểu cho ý chí vươn lên của đội ngũ CNVCLĐ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiêu biểu như ngành Y tế có 274 đề tài khoa học cấp cơ sở và 15 đề tài cấp tỉnh được nghiệm thu đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHKT phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở Y tế, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngành Giáo dục đã duy trì và phát huy phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” gắn với CVĐ “Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”, với 2.100 đề tài, sáng kiến được đăng ký thực hiện, trong đó có 1.991 đề tài, sáng kiến hoàn thành đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chất lượng giảng dạy, đào tạo để có nhiều học sinh giỏi xuất sắc và nhân tài cho đất nước.

 

 

Phong trào “Lao động sáng tạo” được đông đảo người lao động Tổng Công ty May Đáp Cầu (TP Bắc Ninh) hưởng ứng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” được gắn với với phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã có 94 đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai thực hiện, góp phần nâng cao năng suất, giá trị cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phục vụ hiệu quả CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Trong sản xuất công nghiệp, TTCN, chỉ tính riêng trong các KCN đã có 478 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của CNLĐ, sản xuất ra những sản phẩm, mặt hàng mới có mẫu mã, kiểu dáng đẹp, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng. Phong trào thi đua trên các lĩnh vực: Giao thông vận tải, xây dựng, quản lý, hành chính sự nghiệp, quốc phòng- an ninh được đông đảo cán bộ, CNVCLĐ hưởng ứng, đã góp phần phát triển ngành giao thông, vận tải, xây dựng theo hướng hiện đại, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Với mục tiêu tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào “Lao động sáng tạo”, thời gian tới, các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng các nội dung của phong trào, gắn với các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng ngành, cơ quan, địa phương. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phong trào, coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến… qua đó, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của CNVCLĐ trong lao động, sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Bài, ảnh: Hữu Thắng (Cổng TTĐT tỉnh)
Top