Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 01/09/2017 - 08:45
Thành phố Bắc Ninh tập trung giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ các dự án
Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai các dự án, nhiều khi mang tính quyết định đến tiến độ hoàn thành công trình. Xác định rõ vấn đề, Ban quản lý dự án xây dựng (QLDAXD) thành phố Bắc Ninh luôn tập trung làm tốt công tác GPMB, đáp ứng tiến độ các dự án.

Thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng Nông thôn mới xã Kim Chân (thành phố Bắc Ninh), các đơn vị được giao nhiệm vụ đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Theo đó, khu đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật có diện tích gần 95.000m2, bao gồm 217 lô đất ở và đất công công viên, cây xanh và giao thông, công trình công cộng... Thực hiện công tác GPMB, đầu tháng 7-2017 Thành phố ra Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1. Ngày 12-7, Ban QLDAXD Thành phố bắt đầu tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, đến nay đạt 107/109 hộ dân nhận tiền với số tương ứng hơn 34,866/36,304 tỷ đồng. Số tiền còn lại do một số hộ còn vướng mắc về diện tích nên đề nghị sẽ nhận tiếp khi điều chỉnh xong phương án bồi thường, hỗ trợ.

Trước đó, đầu tháng 1 - 2017, Ban QLDAXD Thành phố cũng hoàn thành chi trả cho 36 hộ dân với tổng kinh phí hơn 9,5 tỷ đồng, tạo mặt bằng triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Kinh Bắc. Tương tự, quá trình thực hiện GPMB dự án trường THCS xã Nam Sơn cũng nhận được sự đồng thuận của nhân dân địa phương. Ban QLDAXD Thành phố đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được 121/122 hộ dân có đất bị thu hồi để triển khai dự án. Riêng 1 trường hợp chưa nhận tiền đền bù (diện tích 136,2m2), do gia đình mong muốn được thu hồi gọn thửa với tổng diện tích 333,5m2. Đơn vị chuyển nguyện vọng của gia đình đến Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thành phố xem xét, giải quyết. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với chính quyền xã, thôn và các đoàn thể tiếp tục vận động gia đình nhận tiền đền bù.

 

 

Dự án mở rộng Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 

Theo đại diện Ban QLDAXD Thành phố, công tác GPMB các dự án được thực hiện đúng trình tự thủ tục, công khai minh bạch nên phần lớn người dân đều đồng thuận với chủ trương đầu tư của tỉnh. Tuy nhiên, cũng có dự án phúc lợi triển khai đầy đủ quy trình, thông báo công khai nhưng người dân chưa chấp hành. Cụ thể, dự án mở rộng bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh, 100% người dân khu 4 phường Đại Phúc đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ nhưng tại khu Bồ Sơn, phường Võ Cường mới có 59/92 hộ nhận tiền với diện tích hơn 10.000m2. Ngày 8-6-2017, UBND phường Võ Cường thành lập tổ tuyên truyền, vận động thực hiện GPMB dự án. Ban QLDAXD Thành phố phối hợp với tổ vận động 4 lần đến từng gia đình có đất bị thu hồi tại dự án để thuyết phục. Kết quả có thêm 4 hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, các hộ còn lại yêu cầu: nâng cao giá bồi thường, hỗ trợ; xem xét lại diện tích; có cam kết GPMB để mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh chứ không sử dụng mục đích khác. Ban QLDAXD Thành phố phối hợp với khu Bồ Sơn làm rõ phần diện tích người dân thắc mắc và làm việc với các hộ dân nhưng không ai ký biên bản xác nhận.

Ngày 2-8-2017, UBND Thành phố phối hợp cùng phường Võ Cường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh, khu Bồ Sơn tổ chức đối thoại chọn lọc với 11 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận ý kiến của nhân dân. Trong cuộc họp các ý kiến của người dân cơ bản vẫn như trước và đề nghị thêm việc gửi các Quyết định cho hộ dân, cắm mốc giới phạm vi thu hồi dự án; kiểm tra diện tích ao của khu Bồ Sơn... Trên cơ sở đề nghị của người dân, Ban QLDAXD Thành phố sẽ cùng cán bộ khu Bồ Sơn tiếp tục làm rõ phần diện tích ao mà các hộ dân thắc mắc. Đồng thời đề nghị Thành phố lập tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận thực hiện GPMB dự án mở rộng Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh.

Công tác GPMB trên địa bàn Thành phố đã góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, ở dự án mở rộng Bệnh viện Sản- Nhi nói riêng và một số dự án khác, công tác GPMB còn gặp khó khăn do nhân dân chưa đồng thuận dẫn đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, hoàn thiện kết cấu hạ tầng toàn Thành phố còn hạn chế.

Bài, ảnh: Hoàng An
Top